W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Waddenzee 2000 - 2008 Walvis Holwerd opnieuw onthuld - 25 april 2008

Nieuwsarchief Waddenzee 2000 - 2008

Walvis Holwerd opnieuw onthuld - 25 april 2008


De walvis op de veerdam van Holwerd. De breuk in het hoofddeel van de walvis is nog goed te zien.

maandag 28 april 2008

HOLWERD - Voor de tweede keer is de stenen walvis, een beeld van Anne Woudwijk in Holwerd onthuld. Frida Veldman-van Leunen drukte vrijdag 25 april op een knop waarna een kraan het rode Wagenborg-zeildoek omhoog trok. De beeldhouwer is zeer tevreden over de nieuwe plek voor zijn beeld.

De walvis werd in 1993 in de Waddenzee, vlakbij de pier van Holwerd, onthuld. Na beschadiging door een aanvaring met de veerboot werden staart en snuit van Belgisch hardsteen uit het water gehaald. Het tweedelige beeld staat nu op een talud voor de veerboot terminal, ingegraven in de veerdam. De zeepokken zijn er vanaf gekrabd. De breuk in het hoofddeel van de walvis is nog goed te zien, maar fraai hersteld.

Bron deel gegevens: 'Over 't Wad'


Het rode zeildoek is verwijderd, daarmee is het kunstwerk voor de 2e keer onthuld.


Eerder nieuws:

zaterdag 26 juli 2007

Walvisbeeld Holwerd op het droge

HOLWERD - Het walvisbeeld van kunstenaar Anne Woudwijk, dat tot 2001 bij de pier van Holwerd stond, wordt in september herplaatst. Het beeld zal niet weer in zee worden geplaatst maar op de pier.

Daar komen volgens maker Woudwijk de dimensies van het 50 ton zware beeld beter tot hun recht. Ook Rijkswaterstaat en Wagenborg steunen de nieuwe plek. Het beeld werd in 1993 in zee bij de pier van Holwerd geplaatst, maar brak in 2001 in twee stukken doordat een van de veerboten naar Ameland er tegenaan voer. Het beeld lag jarenlang opgeslagen in Harlingen.

Bron: Leeuwarder Courant


donderdag 24 januari 2002

Walvis Holwerd geborgen


Op de plek van de geelzwarte noord-cardinale ton (obstn(PA)) stond van 1993 - 2002 het walvisbeeld in zee.
Zeekaart, betonning bijgewerkt tot 1 oktober 2020

HOLWERD - Dinsdag 22 januari jl. is de fa. de Groot uit Harlingen begonnen met het bergen van de beschadigde walvis bij de veerdam van Holwerd. Dit uit twee delen bestaande kunstwerk werd op 25 sept. jl. ernstig beschadigd doordat de veerboot Sier er in dichte mist tegen aanvoer, Eerst werd door een duiker de kop van de sokkel losgemaakt. De 10 ton zware kop werd vervolgens aan boord getakeld. De sokkel, een 13 m lange koker, moest met behulp van boor- en triltechnieken uit de wadbodem worden losgemaakt.

Twee delen
Een dag later is begonnen met het bergen van het beschadigde staartstuk. Nog niet bekend is hoe groot de schade is aan dit deel van het kunstwerk. De walvis wordt naar een loods in Harlingen overgebracht. Daar zal de schade worden opgenomen.
Rederij Wagenborg is de opdrachtgever van de berging. De kosten van de operatie zijn volgens directeur Ger van Langen voor de rederij. 'Het is een verzekeringskwestie en mogelijk dragen wij zelf ook wat bij'. Van Langen is inmiddels door een aantal bedrijven benaderd die claimen dat reparatie mogelijk is, iets wat maker Anne Woudwijk voor onmogelijk hield.
Mocht de walvis weer terugkeren naar Holwerd dan moet volgens eigenaar Rijkswaterstaat naar een andere locatie worden gezocht. Wel in de buurt van de pier, maar dan op een plek waar herhaling van de aanvaring uitgesloten is.
De beschadigde veerboot Sier is in januari naar de werf in Harlingen geweest, Een groot deel van de voorplecht is daar vervangen.

Bron: Nieuwe Dockumer Courant


wo. 26 september 2001

Veerboot Sier vaart walvis stuk

De veerboot Sier van Wagenborg Passagiersdiensten (WPD) is dinsdagmorgen 25 september jl. omstreeks half acht in dichte mist tegen het staartstuk van de walvis van beeldhouwer Anne Woudwijk gevaren. Daarbij is een flink stuk van de staartvin afgebroken.
De aanvaring gebeurde bij het verlaten van de haven. De boot moet dan direct een scherpe bocht maken. Door de dichte mist is de boot uit koers geraakt en ramde het staartstuk. Niet te lijmen
Volgens de maker, Anne Woudwijk, is er geen enkele kans dat de twee staartdelen van Belgisch hardsteen weer aan elkaar gelijmd kunen worden. Ook sluit Woudwijk uit dat hij een nieuw staartstuk kan maken. Hij heeft last van zijn schouder. Mogelijk wordt het staartstuk nu verwijderd en blijft alleen de kop van de walvis nog over. Of is er iets te bedenken met stalen pinnen waarmee de staartdelen weer aan elkaar worden gezet ?

Veerboot
De veerboot liep volgens een woordvoerder van Wagenborg op het oog geen noemenswaardige schade op. Er zitten enkele deuken in de romp. De schade wordt uit veiligheidsoverwegingen nog wel nader onderzocht.
De walvis is een geschenk geweest van Wagenborg Passagiersdiensten. Daarbij is overeengekomen dat Rijkswaterstaat voor het onderhoud zorgt. Mocht de walvis worden gerestaureerd dan is WPD er voorstander van dat de walvis wordt verplaatst, bv. naar de zandplaat ten noorden van de vaargeul bij de aanlegdam. Op de huidige plek ligt het kunstwerk te veel in de weg.

Bron: Leeuwarder Courant

Meer info:

Reisverslag 'Het Bildt' - Zomer 2020 - Heleen van Balen en Weiko Piebes