W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Waddenzee 2000 - 2008 ROTTUM-EXCURSIES VERTREKKEN VOORLOPIG UIT LAUWERSOOG

Nieuwsarchief Waddenzee 2000 - 2008

ROTTUM-EXCURSIES VERTREKKEN VOORLOPIG UIT LAUWERSOOG

Boschwad

maandag 7 juli 2008

LAUWERSOOG - Gewoonlijk vertrekken de Staatsbosbeheer excursies naar Rottumeroog vanuit Noordpolderzijl. Maar zoals het er nu naar uitziet, is de haven van Noordpolderzijl voorlopig niet bevaarbaar voor de schepen Noordster en Boschwad en zal worden uitgeweken naar Lauwersoog.
Dat houdt in dat de excursie wat langer gaat duren. In plaats van zo'n 11 uur moet nu gerekend worden op ongeveer 12,5 uur. Wel moeten de deelnemers een uur vroeger ter plaatse zijn dan in Noordpolderzijl. Boswachter Bert Corté verwacht dat excursiedeelnemers daar geen moeite mee zullen hebben. Wel komt de dagexcursie in tijd in een wat ruimer jasje te zitten.

Staatsbosbeheer heeft met een aantal ondernemers die kunnen voorzien in overnachtingen afspraken gemaakt voor het vervoer naar Noordpolderzijl en terug. Dit is vooral van belang voor deelnemers die van openbaar vervoer gebruik maken maar ook voor het aantal overnachtingen in de nabijheid van Noordpolderzijl. Het ligt voor de hand dat men nu gaat uitwijken naar Lauwersoog en omgeving. Op 1 aug. a.s. starten de excursies, voor 13 oktober is de laatste voor 2008 gepland.

Vergunningsplicht
De Waddenzee is beschermd onder de Natuurbeschermingswet en de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn. Voor het weer bevaarbaar maken van de haven van Noordpolderzijl bestaat een vergunningplicht op basis van deze wetgeving. Een dergelijk vergunningstraject is nodig om te toetsen of er mogelijk negatieve invloeden kunnen zijn op natuurwaarden. Het Ministerie van LNV geeft dergelijke vergunningen af. Vanuit het recreatiebelang is door Staatsbosbeheer geïnformeerd bij het Ministerie van LNV naar de stand van zaken. Het ministerie geeft aan dat in de afgelopen weken de gemeente Eemsmond en een door de gemeente inschakelde adviesbureau intensief heeft geadviseerd. Een vergunningaanvraag is echter nog niet ontvangen. Het lijkt er op, gezien de nog niet ontvangen aanvraag, dat de Rottumexcursies dit seizoen vanuit Lauwersoog zullen plaats gaan vinden. Staatsbosbeheer heeft een duidelijk recreatiebelang in het vertrekken vanuit Noordpolderzijl maar vind het ook belangrijk dat zorgvuldig met de natuurwaarden in Waddenzee wordt omgegaan.

Zodra de haven weer bevaarbaar is zullen de excursies naar Rottumeroog als vanouds weer vanuit Noordpolderzijl worden gehouden. Naar verwachting zal Noordpolderzijl in 2008 uitsluitend toegankelijk zijn voor ondiep stekende schepen. Mogelijk wordt in februari of maart 2009 met het uitdiepen van de vaargeul begonnen.

Bron deel gegevens: Ommelander Courant