W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Waddenzee 2009 - 2016

Nieuwsarchief Waddenzee 2009 - 2016

Rottumerplaat en Rottumeroog verdwijnen niet

donderdag 6 november 2014

ROTTUMEROOG - Rijkswaterstaat heeft samen met Onderzoeksinstituut Deltares de ontwikkelingen sinds de jaren ‘80 van de onbewoonde eilanden Rottumerplaat, Rottumeroog, Zuiderduin en de tussenliggende zeegaten op een rij gezet. De belangrijkste conclusie is dat de eilanden sterk van uiterlijk veranderen, maar zeker nog decennia zullen blijven bestaan.

Lees meer...

Wadlopers onwel, mogelijk na eten van Japanse oesters

zondag 12 oktober 2014

LAUWERSOOG - In de zomer van 2014 werden enkele deelnemers aan een wadlooptocht naar Ameland na de tocht onwel: misselijkheid en braken. Mogelijk werd dit veroorzaakt door het eten van japanse oesters tijdens de tocht. De wadlooporganisatie verbood daarop de wadloopgidsen japanse oesters aan deelnemers van wadlooptochten aan te bieden.
Waar wordt deze ziekte door veroorzaakt? In de Waddennieuwsbrief ...

Lees meer...

Schuilhut geplaatst op Rottumeroog

maandag 8 september 2014

ROTTUMEROOG - Begin augustus 2014 heeft Staatsbosbeheer op Rottumeroog een schuilhut geplaatst. Als gevolg van de storm en het springtij van 5 december 2013 is in februari 2014 het vogelwachtershuis op Rottumeroog afgebroken en afgevoerd.

Lees meer...

Walvissen op Wierumer Wad ?

zondag 6 oktober 2013, update 20 april 2014

WIERUM - Tijdens een wadlooptocht van Wadloopcentrum Fryslân op en neer naar Engelsmanplaat op vrijdag 20 sept. 2013 jl. kwam de groep in de vaargeul van het Wierumer Wad nabij de ton WW 21 twee walvisachtigen tegen.

Lees meer...

Achteruitgang visstand Waddenzee in kaart gebracht

vrijdag 11 april 2014

TEXEL - Al bijna 50 jaar monitoort het NIOZ op Texel de visstand in de Waddenzee. Vanaf maart tot oktober wordt dagelijks de inhoud van een komfuik bij de Stuifdijk onderzocht. De data die dit onderzoek heeft opgeleverd geeft een uniek inzicht in de samenstelling en rijkdom van de visstand in de Waddenzee door de jaren heen.

Lees meer...

Kwelderherstelplan Noord-Groningen afgerond

zaterdag 12 oktober 2013

NOORDPOLDERZIJL Gn - Vrijdagmiddag 11 okt. jl. is tijdens een feestelijke bijeenkomst te Noordpolderzijl het Kwelderherstelplan Noord-Groningen afgerond. Tientallen genodigden trotseerden de harde NO-wind om een rondje over de kwelder te lopen en onder leiding van Bekende Groninger Jaap Nienhuis de aanpassingen in het landschap te bekijken.

Lees meer...

'Waarom komen de mosselen niet terug in de Waddenzee ?'

donderdag 6 juni 2013

Ondanks alle inspanning keren mosselriffen in de Waddenzee maar niet terug. Waarom is een raadsel voor biologen.

Lees meer...

Record aantal Bruinvissen in de Waddenzee, o.a. bij Holwerd

donderdag 25 april 2013

De laatste paar weken valt het steeds meer mensen op: in de Waddenzee zwemmen veel meer bruinvissen dan normaal. Ze lijken ook minder schuw dan verwacht omdat ze zelfs in de havens van Den Helder, Harlingen en Holwerd worden aangetroffen. Onderzoekers weten niet precies wat de oorzaak van dit gedrag is.

Lees meer...

Zeekaarten Waddenzee 2013 verschijnen later

zaterdag 9 maart 2013

Met ingang van 2013 zal, in afwijking van voorgaande jaren, de 1800-zeekaartenserie niet meer in zijn geheel in het voorjaar worden uitgegeven. Dit wordt veroorzaakt door bezuinigingen binnen Defensie en door grote wijzigingen in de verkeersscheidingsstelsels op de Noordzee.

Lees meer...

Noordpolderzijl buitendijks op de schop

zondag 8 april 2012

NOORDPOLDERZIJL - Bij Noordpolderzijl Gn. is een begin gemaakt met het kwelderherstelplan. Dammen richting zee worden opgehoogd met ingedroogd baggerslib uit de haven. Ook wordt de haven uitgebaggerd.

Lees meer...