W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Waddenzee 2009 - 2016 KNMI-waarschuwingen voor de Waddenzee

Nieuwsarchief Waddenzee 2009 - 2016

KNMI-waarschuwingen voor de Waddenzee

Drie nieuwe regio's en aangescherpte kustwaarschuwingen

woensdag 2 oktober 2013, update 10 oktober 2015

DE BILT - Voor de waddeneilanden, Waddenzee en het IJsselmeergebied gaat het KNMI gerichter waarschuwen door ze als aparte regio's te beschouwen. Daarnaast zijn de windwaarschuwingen voor de kustdistricten aangescherpt vanwege de toegenomen waterrecreatie op en net buiten de kustlijn.

De waddeneilanden, Waddenzee en het IJsselmeer inclusief Markermeer blijken bij de huidige regionalisatie van de waarschuwingen niet goed gedekt te zijn. De drie gebieden hebben baat bij gerichte weerwaarschuwingen. Tot nu toe waarschuwde het KNMI per provincie. De toevoeging van de drie nieuwe regio's geldt vanaf 1 oktober 2013.

Omdat de waarschuwingssystematiek voor land- en watergebieden verschillend is, kleurden het IJsselmeergebied en de Waddenzee niet mee in de algemene weerwaarschuwingen. Vanaf nu maken deze binnenwateren ook onderdeel uit van de algemene waarschuwingen.
Voor de waddeneilanden zorgt de koppeling aan de provincie voor onnauwkeurigheden omdat het weer op de eilanden vaak afwijkend is. Door de waddeneilanden als een aparte regio te beschouwen, kan het KNMI specifieker waarschuwen voor dit gebied of onnodig waarschuwen voorkomen. Voor het IJsselmeergebied en de Waddenzee zal er voor een beperkter aantal weerelementen gewaarschuwd worden, namelijk voor windstoten, onweer, mist en waterhozen. Weerfenomenen zoals gladheid en hitte zijn hier niet relevant. Voor deze watergebieden gelden wel dezelfde criteria als voor landregio's.

Waarschuwingen KNMI

Kustwaarschuwingen aangescherpt
Door de sterk toegenomen waterrecreatie op en net buiten de kustlijn zijn in overleg met Rijkswaterstaat ook de windwaarschuwingen voor de kustdistricten aangescherpt. De waarschuwingssystematiek voor de vijf kustdistricten (Vlissingen, Hoek van Holland, IJmuiden, Texel en Rottum) is gericht op de scheepvaart. Maar deze waarschuwingen hadden voorheen een te geringe attentiewaarde voor wateractiviteiten op de Noordzee en langs de kust zoals zeilen, windsurfen, kitesurfen en parasailing. Met het aanscherpen van de windwaarschuwingen sluit het KNMI nu beter aan bij deze kwetsbare gebruikersgroep. De drempels voor de kleurtoekenning bij de verschillende waarschuwingen zijn per 1 oktober verlaagd.

Het KNMI gaat de waarschuwingen voor de kustdistricten ook duidelijker weergeven op de Waarschuwingen-pagina van knmi.nl. Deze kustwaarschuwingen worden losgekoppeld van de landregio's en apart vermeld op de kaarten. Tevens geeft een attentie-icoon bij de reguliere waarschuwingen aan wanneer er windwaarschuwingen voor de kustdistricten zijn.

Meteoalarm
De veranderingen in de waarschuwingssystematiek worden ook doorgevoerd op de Europese weerwaarschuwingen-website meteoalarm.eu om een eenduidig beeld te geven. In de presentatie van de KNMI-waarschuwingen wordt zodoende het aantal regio's uitgebreid met het IJsselmeergebied, de Waddenzee en de waddeneilanden.
Verder wordt er een smalle strook Noordzee langs de Nederlandse kustlijn gekleurd wanneer er voor een van de Nederlandse kustdistricten wordt gewaarschuwd. Deze wijze van kustwaarschuwingen wordt door meerdere landen aan de Noordzee gebruikt.

Meteoalarm.eu voor NL

Bron: KNMI