W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Waddenzee 2009 - 2016 21 hectare Groot zeegras gevonden bij de Boschplaat van Rottumerplaat

Nieuwsarchief Waddenzee 2009 - 2016

21 hectare Groot zeegras gevonden bij de Boschplaat van Rottumerplaat


Klein zeegras op het wad bij Rottumerplaat

donderdag 15 oktober 2015

ROTTUMERPLAAT - Bij de Boschplaat ten zuiden van Rottumerplaat blijkt een nieuw veld met Groot zeegras (Zostera Marina) te zijn ontstaan. Deze opmerkelijke vondst deden medewerkers van Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat.

De vogelwachters op Rottumerplaat, Bart Ebbinge en Doortje Dallmeijer, troffen eind juli ten zuiden van het geultje onder het eiland een veldje Klein zeegras (Zostera noltii) aan, dat zich ten opzichte van 2013 behoorlijk had ontwikkeld. Iets verder zuidwaarts, in de luwte van mosselbanken, vonden ze vervolgens meer dan 100 verspreid groeiende planten Groot zeegras. Reden voor Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat om de handen ineen te slaan en een ‘bemonsterings-expeditie’ op touw te zetten op donderdag 8 okt. jl.

Groot en Klein zeegras
Zij ontdekten dat rondom de Boschplaat een veld van 21 hectare Groot zeegras met ongeveer 5.000 planten is gegroeid. Uit nader genetisch onderzoek moet duidelijk worden wat de herkomst van deze planten is. De terugkeer van het Groot zeegras is van betekenis voor vissen en schelpdieren die tussen het zeegras beschutting zoeken. Het is in het najaar ook een belangrijke voedselbron voor rotganzen en smienten.

Vogelwachter Bart Ebbinge over zijn ontdekking:
'Op vrijdag 31 juli was het eindelijk weer mooi rustig weer en grepen wij de kans aan om het wad ten zuiden van Rottumerplaat eens goed te gaan verkennen en de steeds hoger komende Boschplaat te bezoeken. Op deze zandplaat, die alleen bij verhoogde hoogwaterstanden nog onder loopt, ontwikkelt zich een vegetatie van slijkgras (Spartina townsendii). Op weg er naar toe liepen we langs de mosselbanken, waar zich ook banken met lege kokkelschelpen bevinden en waar het wad zo slikkig is dat het lopen vrij zwaar gaat. Ideale omstandigheden voor zeegras en dat stond daar dan ook. Pal ten zuiden van het geultje onder het eiland bij de puindammen hadden we al een klein veldje Klein zeegras gevonden, dat zich ten opzichte van 2013 behoorlijk had ontwikkeld, maar zo’n kilometer verder zuidwaarts bij de mosselbanken, vonden we op regelmatige afstanden van elkaar planten Groot zeegras. Over een afstand van een kilometer verder in zuid-zuidwestelijke richting vonden we 100-150 planten Groot zeegras. Waren we nog verder oostwaarts het slikkige wad opgelopen, dan hadden we ongetwijfeld nog meer planten gevonden. Weer iets verder zuidwaarts, op de Boschplaat zelf, vonden we vooral diverse grote pollen slijkgras. Daar is het wad weer zo zandig dat er geen zeegras meer staat.'


Groot zeegras, gefotografeerd nabij de Boschplaat van Rottumerplaat

Zeegrasherstelproject
De laatste jaren is er op enkele lokaties in de Waddenzee zaad van Groot zeegras uitgezaaid.
O.a. op het wad ten oosten van de jachthaven / oude veerdam van Schiermonnikoog.
En op het Uithuizer Wad ten noorden van het gasbehandelingsstation (Noordgas Transport).
Eerder dit jaar (2015) werd ook op het wantij van Schiermnnikoog bij de Eilander Balg nabij de ton EB 7 Groot zeegras aangetroffen.

Bron info Staatsbosbeheer