W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Waddenzee 2017 - 2021 Haven Noordpolderzijl weer bereikbaar voor wadvaarders

Nieuwsarchief Waddenzee 2017 - 2021

Haven Noordpolderzijl weer bereikbaar voor wadvaarders


Een vrijwel recht stuk van het Vaarwater Noordpolderzijl bij laagwater, kijkrichting noorden
(Links van het vaarwater de stroomgeleidingsdam/mole. Vanuit de lucht zijn de resten van de greppels die tussen 1935 en 1990 gegraven zijn in de toenmalige landaanwinningswerken/slikken nog goed te zien !)
Foto © Skyfixion - april 2018 - Hans Danel

woensdag 6 juni 2018

NOORDPOLDERZIJL Gn - De haven van Noordpolderzijl is weer bereikbaar voor wadvaarders. De aanloopgeul (Vaarwater Noordpolderzijl) is gedurende de voorbije maanden grondig geploegd. Zand en slib is zoveel mogelijk losgetrokken en is daarbij met de ebstroom richting zee afgevoerd of heeft zich over nabijgelegen wadplaten verspreid.

Het werk was niet alleen bedoeld om de geul op diepte te krijgen voor recreatievaart en om de visintrek van glasaal, stekelbaarzen e.a. vissoorten goed mogelijk te maken. Maar ook ter voorbereiding op de mogelijke komst van een 'spoelzee' te Noordpolderzijl om alvast ruimte in de vaargeul te realiseren.

Lees verder :
Jachthaven Noordpolderzijl weer bereikbaar ! - mei 2018 - Hans Danel


Eerdere baggerwerken
Het ondiep worden van haven en vaargeul van Noordpolderzijl en het uitdiepen er van is 'van vele jaren',
zie bv.
Haven Noordpolderzijl wordt uitgebaggerd - maart 2003
Baggeren haven en vaargeul Noordpolderzijl - voorjaar 2009