W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Waddenzee 2017 - 2021 Nieuwe Lodingskaarten / Peilkaarten geulen Nederlandse Waddenzee

Nieuwsarchief Waddenzee 2017 - 2021

Nieuwe Lodingskaarten / Peilkaarten geulen Nederlandse Waddenzee


Een surveyor-schip met geavanceerde meetapparatuur aan boord doet lodingen op zee. Door heen en weer te varen op een vaarwater wordt een beeld verkregen van de diepte van de geul.
Foto uit 'Berichten Wadvaarders', editie najaar 2021.

https://waterberichtgeving.rws.nl/klanten/regio-waddenzee/peilkaarten

zondag 19 december 2021

Door Redactie

DEN HAAG - Rijkswaterstaat publiceert recente dieptelodingen in de geulen van de Waddenzee op Waterberichtgeving.

Wie recente gegevens zoekt over de hoogteligging van uitgestrekte wadplaten vindt op deze website geen gegevens. Recente lodingen van geulen zijn er wel te vinden. Bv. van de Eilander Balg ten zuiden van Schiermonnikoog en van de Zuid Oost Lauwers op het wantij van Rottumerplaat.

De coördinaten op de lodingskaarten zijn die van het Rijksdriehoekstelsel (x,y). Omrekenen van deze coördinaten naar WGS 84 kan bv. met JaVaWa GPS-Tools.
Dieptes worden weergegeven in dm NAP.
Recente betonning staat op de kaart en is behulpzaam bij de oriëntatie.

Door opeenvolgende kaarten met elkaar te vergelijken kunnen ontwikkelingen worden gevolgd, bv. in de Zuid Oost Lauwers bij de ton ZOL 36 op het wantij van Rottumerplaat.


Wantij Rottumerplaat in de Zuid Oost Lauwers nabij de ton ZOL 36.
Opname loding 14-16 april 2020.
Dieptes in dm NAP. Getallen zonder streepje er onder = -NAP.
Getallen met een streepje er onder = +NAP.
Een vierkant is 1 vierkante kilometer.


Wantij Rottumerplaat in de Zuid Oost Lauwers nabij de ton ZOL 36.
Opname loding 19-27 april 2021.
Ten opzichte van de situatie een jaar eerder, zie boven, is het gebied minder diep geworden.


Vele honderden peilkaarten beschikbaar

.

Vele honderden recente peilkaarten zijn beschikbaar, klik op het plaatje voor de ingang.
Het is wel behoorlijk onoverzichtelijk allemaal.

Meer info in de
Najaarseditie van 'Wadvaarders Berichten'
Zie blz. 8-11, artikel 'Dieptes op het wad'.