W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 1. Nieuws

Broodkruimelpad

Home Waddenzee Nieuws

Waddenzee Nieuws 2021 - 2022

Red de kwelder bij Wierum!

woensdag 8 juni 2022

WIERUM Fr. - Ten oosten van Wierum Fr. ligt de kwelder Kromme Horne. Wadlopers kennen deze kwelder, de meeste wadlooptochten naar Engelsmanplaat v.v. starten en eindigen op deze kwelder. De afslag aan de noordzijde is sinds jaar en dag sterk. Zonder maatregelen dreigt de Kromme Horne in de nabije toekomst te verdwijnen.

Lees meer...

Covid-19 in de gemeentes rondom de Waddenzee - Sinds 19 februari 2020, bijgewerkt t/m 13 september 2022

woensdag 19 februari 2020, bijgewerkt 17 september 2022

Deze kaart toont over de afgelopen 2 weken het aantal COVID-19 meldingen met een positieve coronatest uitslag (SARS-CoV-2) in de 14 gemeentes rondom de Waddenzee (plus het Westerkwartier), zoals gemeld door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdiensten aan het RIVM. De gegevens worden elke dinsdag om de twee weken bijgewerkt.

Bron RIVM

Lees meer...

Aangespoelde dwergvinvis op Rottumerplaat interessant voedsel voor 57 keversoorten - 4 mei 2022

woensdag 2 december 2020, update 4 mei 2022

Woensdag 25 november 2020 jl. troffen Freek Jan de Wal en Jan Kostwinner (Waddenunit, bemanning MS Harder) op het westerstrand van Rottumerplaat een dode jonge dwergvinvis aan. Het stoffelijk overschot is aan boord van de Harder genomen (?) en naar een andere, hoger gelegen plek op Rottumerplaat gebracht. Rijkswaterstaat heeft besloten om het kadaver op deze plek te laten liggen. De locatie biedt een unieke kans voor monitoring van het kadaver en van de invloed die dat heeft op de natuur ter plaatse.

Oktober 2021 blijkt de dwergvinvis grotendeels 'tot stof te zijn vergaan'.

Mei 2022 is het verslag verschenen van de onderzoekers die de ontbinding van de dwergvinvis hebben bestudeerd.

Lees meer...

Nieuwe Lodingskaarten / Peilkaarten geulen Nederlandse Waddenzee

zondag 19 december 2021

DEN HAAG - Rijkswaterstaat publiceert recente dieptelodingen in de geulen van de Waddenzee op Waterberichtgeving.

Lees meer...

Eind 2022 twee nieuwe Search And Rescue-helikopters (SAR) voor Kustwacht Nederland

zaterdag 4 december 2021

DEN HELDER - Kustwacht Nederland krijgt in het 4e kwartaal van 2022 de beschikking over twee nieuwe helikopters voor Search And Rescue (SAR). Defensie sloot hiervoor onlangs een contract af met Bristow Nederland. Bristow gaat de toestellen ook onderhouden en levert de bemanningen.
De SAR-helikopters kunnen binnen 20 minuten in de lucht zijn. Zij worden ingezet om mensen en dieren in nood te redden op de Noordzee, Waddenzee, IJsselmeer en Zeeuwse wateren.

Lees meer...

Twee interessante websites: Topotijdreis.NL en Satellietdataportaal.NL (vernieuwd juli 2021)

woensdag 16 maart 2016, update 1 oktober 2021

GRONINGEN - Er zijn de laatste tijd 2 interessante websites gepubliceerd.

Lees meer...

Laatste restant opgeruimd van containerdelen MSC Zoe op Rif van Engelsmanplaat - 8 september 2021

woensdag 8 september 2021, update dinsdag 9 november 2021

LEEUWARDEN - De Waddenzee is helemaal vrij van containers van MSC Zoe, meldt Rijkswaterstaat. Een bergingsbedrijf heeft vannacht het laatste containerstuk opgeruimd op het Rif van de Engelsmanplaat, een zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog.

Lees meer...

Ernstige verstoring gps-signaal op Westerschelde - 26 maart 2021

woensdag 21 april 2021

VLISSINGEN - Vrijdag 26 maart 2021 jl. is het scheepvaartverkeer op de Westerschelde korte tijd gehinderd geweest als gevolg van een ernstige verstoring van het GPS/AIS-systeem waarvan de schepen afhankelijk zijn voor hun positiebepaling en remote tracking. Mogelijk werd de verstoring veroorzaakt door een ‘drone-killer’ aan boord van een luxejacht, die op het moment van de verstoring verplaatst werd en waarbij gps-, gsm- en wifi-signalen worden geblokkeerd.

Lees meer...

Nieuwe kunststofbetonning in kleine vaargeulen Waddenzee

maandag 29 maart 2021

DEN HAAG - Dit watersportseizoen (2021) legt Rijkswaterstaat volledige kunststofbetonning neer in de Waddenzee voor de recreatievaart. De afgelopen jaren is het gebruik van houten 'prikken' al stapsgewijs afgebouwd. Het gaat om de vaarwegmarkeringen voor kleine geulen zoals het Fransche Gaatje, Vlakte van Kerken, aanloop jachthaven Schiermonnikoog en het Vaarwater Noordpolderzijl.

Lees meer...

'Elk jaar wordt er meer gebaggerd in de Waddenzee, maar waar ligt de grens ?'

maandag 22 februari 2021

LEEUWARDEN - De Waddenzee heeft honger. Een blijvende honger naar zand en slib. Langzaamaan vult het Werelderfgoed zich en wordt het steeds ondieper. Om de Waddeneilanden en havens bereikbaar te houden moet er elk jaar meer gebaggerd worden. Daarom wordt over allerlei oplossingen nagedacht.

Lees meer...