W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 1. Nieuws

Broodkruimelpad

Home Waddenzee Nieuws

Waddenzee Nieuws 2022 - 2024

Staatsbosbeheer is sinds 1 januari 2024 jl. het natuurbeheer op Rottumeroog en Rottumerplaat kwijt

vrijdag 19 april 2024

GRONINGEN - Het natuurbeheer op Rottumeroog, Rottumerplaat en de Zuiderduintjes wordt sinds 1 januari 2024 jl. uitgevoerd door Rijkswaterstaat. Deze instantie was altijd al eindverantwoordelijk, maar had het beheer uitbesteed aan Staatsbosbeheer. De wijziging houdt in dat de monitoring, vogeltelling en bewaking van de drie eilanden in handen is gekomen van Rijkswaterstaat.

Lees meer...

Filipijnse tapijtschelp en Amerikaanse strandschelp in opmars in Waddenzee

zondag 3 december 2023

LEEUWARDEN - Twee exotische schelpensoorten lijken plotseling toe te nemen in de Waddenzee: de Filipijnse tapijtschelp en de Amerikaanse strandschelp. De Waddenunit van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV) kwam beide soorten deze herfst in veel grotere concentraties tegen dan eerder.

Lees meer...

November 2022: twee nieuwe Search And Rescue-helikopters (SAR) voor Kustwacht Nederland

zaterdag 4 december 2021, update 7 februari 2024

DEN HELDER - Kustwacht Nederland heeft november 2022 de beschikking gekregen over twee nieuwe helikopters voor Search And Rescue (SAR). Defensie heeft hiervoor een contract afgesloten met Bristow Nederland. Bristow gaat de toestellen onderhouden en levert de bemanningen.
De SAR-helikopters kunnen binnen 20 minuten in de lucht zijn, ook in het weekend. Zij worden ingezet om mensen en dieren in nood te redden op de Noordzee, Waddenzee, het IJsselmeer en de Zeeuwse wateren.

Lees meer...

Rijk moet munitiestort in Waddenzee opruimen, vindt gemeente Noardeast-Fryslân

vrijdag 7 juli 2023

LEEUWARDEN - Het Rijk moet het munitiestort bij de Engelsmanplaat in de Waddenzee opruimen. Dat schrijft de gemeente Noardeast-Fryslân in een brief aan het Ministerie van Defensie en aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Lees meer...

Archeologische vondst op het Wad gedaan ? - Meld het svp !

vrijdag 19 maart 2010, update 22 maart 2023

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed RCE is het kennisinstituut voor archeologie, monumenten en cultuurlandschap. Deze kennis zet de Rijksdienst in om met wetten en regels het erfgoed te beschermen en te ontwikkelen.
Resten onder de grond, die aangeven dat daar lang geleden mensen hebben gewoond. Een oud gebouw, dat met bouwsporen zijn fascinerende geschiedenis prijsgeeft. Of een mooi bewaard gebleven, door mensenhanden aangelegd landschap.

Lees meer...

Afname van het aantal Gewone zeehonden in de Waddenzee

donderdag 3 november 2022

WILHELMSHAVEN - Het aantal Gewone zeehonden in de Waddenzee is in 2022 afgenomen t.o.v. het aantal zeehonden in 2021. De tellingen in 2022 laten in vergelijking met het aantal getelde zeehonden in 2021 een daling zien van 22% in het aantal zeehondenjongen en een daling van 12% in het aantal zeehonden tijdens de ruiperiode .

Lees meer...

Smeerpijp bij Den Andel Gn. nog steeds in gebruik, FrieslandCampina Bedum loost onzuiver afvalwater op Waddenzee

maandag 28 november 2022

HARLINGEN - Jaarlijks loost de fabriek van FrieslandCampina te Bedum via de zogeheten HoWa-leiding (smeerpijp) van Hoogkerk naar de Waddenzee miljoenen liters warm koelwater met daarin fosfaten, stikstof en andere stoffen die niet oplossen in het water van de Waddenzee.

Lees meer...

Covid-19 in de gemeentes rondom de Waddenzee - Sinds 19 februari 2020, bijgewerkt t/m 11 april 2023

woensdag 19 februari 2020, bijgewerkt 11 april 2023

Hoe is sinds februari 2020 het verloop geweest van het aantal COVID-19 meldingen met een positieve coronatest uitslag (SARS-CoV-2), ziekenhuisopnames en sterfgevallen in de 14 gemeentes rondom de Waddenzee (plus het Westerkwartier)? Zoals gemeld door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdiensten aan het RIVM. De gegevens worden elke dinsdag om de twee weken bijgewerkt.

Bron RIVM

Lees meer...

Rijkswaterstaat: kwelder De Kormme Horne bij Wierum wordt gered

vrijdag 29 december 2023

Rijkswaterstaat gaat de kwelder tussen Wierum en Nes in Noord-Friesland onder handen nemen. Daarmee wordt gehoor gegeven aan de zorgen van omwonenden en natuurliefhebbers over het buitendijkse natuurgebied.

Begin 2024 vervangt Rijkswaterstaat de oude, deels afgebroken rijsdammen voor nieuwe. Daardoor worden golven gebroken en is de kwelder beter beschermd tegen erosie.

Lees meer...

Aangespoelde dwergvinvis op Rottumerplaat interessant voedsel voor 57 keversoorten - 4 mei 2022

woensdag 2 december 2020, update 4 mei 2022

Woensdag 25 november 2020 jl. troffen Freek Jan de Wal en Jan Kostwinner (Waddenunit, bemanning MS Harder) op het westerstrand van Rottumerplaat een dode jonge dwergvinvis aan. Het stoffelijk overschot is aan boord van de Harder genomen (?) en naar een andere, hoger gelegen plek op Rottumerplaat gebracht. Rijkswaterstaat heeft besloten om het kadaver op deze plek te laten liggen. De locatie biedt een unieke kans voor monitoring van het kadaver en van de invloed die dat heeft op de natuur ter plaatse.

Oktober 2021 blijkt de dwergvinvis grotendeels 'tot stof te zijn vergaan'.

Mei 2022 is het verslag verschenen van de onderzoekers die de ontbinding van de dwergvinvis hebben bestudeerd.

Lees meer...