Van: Kees Dijkema, Texel, april 2002
Rode lijn: Bodemprofiel Oostereems volgens Lodingskaart 1995

Bijlage bij W@dgidsenWeb 2.1