Eerste wadlooptocht Ameland - Engelsmanplaat 12 juli 1972

 

1. Leeuwarder Courant 14 juli 1972

2. Nieuwsblad van het Noorden 14 juli 1972

Bijlage bij W@dgidsenWeb 2.1