Nieuwsblad van het Noorden 03-04-1968
De beide meethuisjes op de Kaart voor Zeil- en Motorjachten 1974

Bijlage bij W@dgidsenWeb 2.1