Eerste wadloopoversteek naar Borkum
17-18 mei 1976

 

1. Uit: Wadlopen naar Borkum, Lia Dijkema-Krijger, Groningen 1978

2. Verslag 6 maart 1976 Verkenning vanaf Diekskiel
Kees Dijkema

3. Verslag 15 april 1976 Verkenning Oostereems met ms. Eems
Kees Dijkema

4. Verslag 17 - 18 mei 1976
Wadlooptocht Pilsum - Lütje Hörn - Borkum
Kees Dijkema

5. Routekaart Wadloptocht Vaste land - Borkum 1976
Kees Dijkema

6. Bodemprofiel Wadlooptocht Vaste land - Borkum 1976
Rode lijn: Bodemprofiel Oostereems volgens Lodingskaart 1995
Kees Dijkema

7. Nieuwsblad van het Noorden, 18 mei 1976

8. Leeuwarder Courant, 19 mei 1976

9. Waddenbulletin 1976-3, aug. 1976

10. Waddenbulletin 1978-3, aug. 1978



V.l.n.r. George Smallenbroek, Derk Schortinghuis en Kees Dijkema
tijdens de doop van het boek 'Wadlopen naar Borkum'

11. Texelse Courant 4 aug. 2000
"Kees Dijkema liep 1000 wadtochten maar kan niet zwemmen"


Lees verder...

Bijlage bij W@dgidsenWeb 2.1