Landaanwinning Westdongeradeel stopt 1 januari 1971


1. Nieuwsblad van het Noorden 29-12-1970


Bijlage bij W@dgidsenWeb 2.1