Wadlooptocht naar Memmert 5 oktober 2007

Wadlooptocht van Norddeich naar Memmert 5 oktober 2007

Vrijdag 5 oktober 2007 een tocht van de vaste wal naar Memmert onder leiding van Heiko en Leendert Oterdoom met Dolf en zoon Tom Reddingius en Halbert Huitema.

De afspraak dat we op Memmert welkom waren bij voogd Enno Janssen liep via vele schijven: zelf was ik werkzaam in Iran, het liep via mijn vrouw, dan schipper Martijn Bos die de reddingbootschipper op Juist kent en die weer Enno kent.
Het was een stralende dag waarbij een kortstondig frontje overtrok tijdens het doorwaden van het laag voor het Memmert Wattfahrwasser, maar zo snel als het front opkwam verdween het weer en bij stralende zon liepen we over de bloedrode kwelder van Memmert naar het huis van de voogd. De zeekraal had de prachtige rode herfstkleur.
Aangekomen bij de voogd was deze not amused, hij had verordonneerd dat we de duinen niet mochten betreden maar ons onderlangs het eiland via de Memmert Balje naar het afhaalpunt aan de Oostereems moesten begeven. Nu, die randvoorwaarde was in de lange communicatielijn verloren gegaan. Een fles Nobeltje verzachtte een beetje de boosheid en wij maakten ons schielijk uit de voeten en liepen als een raket naar het afhaalpunt. Een prachtige tocht bij schitterend weer met een mild oostenwindje.

Heiko Oterdoom

Bijlage bij W@dgidsenWeb 2.1