Wadlopen naar Griend 31 mei 1964

 

1. Leeuwarder Courant 1 juni 19642.

Verslag van deelnemer Wim Sikken:
Op zo. 16 juni 1963 is een mislukte poging gedaan het eiland te bereiken. Straffe ZW-wind, verhoging. Na 13 km gestrand in te veel water.

Op zondag 31 mei 1964 is het wel gelukt. De start was bij Koehool in alle vroegte, 04.15u. Om 05.00u waren we het 500m brede water voor de kust doorgestoken. Water soms tot aan de kin. Een koude bedoening. Neopreen was er niet en het water was nog niet erg opgewarmd. Twee deelnemers moesten hier, door de kou bevangen, opgeven. De naam Kimstergat voor deze vaargeul kenden wij dacht ik niet en bestond misschien ook nog niet. Op de Vlakte van Oosterbierum droge kleren aangetrokken.
Er moest verder enkele geulen worden doorgestoken die de Ballastplaat scheidden van Griend. Bij een voorafgaande verkenning waren hier vlaggetjes gepoot. Daar bleek het nu echter te diep, maar wat noordelijker lukte het om 09.00u wel. Verder over plaat naar Griend. Op het eiland werden we opgevangen door een vogelwachter, die ons door de broedkolonie leidde. Tevoren was toestemming gevraagd het eiland te betreden. Aankomst 10.45u, na ongeveer 6 u lopen. Volgens onze gegevens de eerste keer dat Griend vanaf de wal belopen is.
Het weer: helder en zacht.
Terug naar Harlingen met een door ons geregelde afhaalboot. Deelnemers: Jaap Buwalda, Jan Abrahamse, Peter v.Lookeren Campagne, ik zelf, Lieuwe Blanksma, Wouter Joenje en Roelof Ybema.
Het opvallende aan deze groep is de samenstelling. De eerste 4 behoorden tot de door anderen 'rubberboot-school' genoemd, de overigen tot de groep Schortinghuis. Voor deze tocht werkten ze eendrachtig samen. R.Ybema had de tocht in 1962 ook al gelopen in omgekeerde richting, vanaf Griend.

Bijlage bij W@dgidsenWeb 2.1