Eerste wadloopoversteek vaste wal naar Rottumerplaat
5 juli 1959

 

1. Zeekaart 1460 'Noordzee - Monden van de Eems' 1:50.000 - uitgave mei 1955
met daarop de door Jaap Buwalda ingetekende wadlooptocht naar Rottumerplaat 5 juli 1959.

Kaart is niet op schaal weergegeven. Uit archief Jaap Buwalda

2. Uit: Wadlopers, J.D. Buwalda en J. Abrahamse,
AO-reeks no. 921, Amsterdam 1962

3. Uit: Wadlopen, Jan A. Niemeijer e.a., Haren 1973

4. Uit: Wadlopen naar Borkum, Lia Dijkema-Krijger, Groningen 1978

5. Het Vrije Volk 7 juli 1959


Bijlage bij W@dgidsenWeb 2.1