Wadlopen naar Schiermonnikoog Buwalda en Sutorius 25 mei 1957

 

1. Leeuwarder Courant 27 mei 1957

2. Nieuwe Provinciale Groninger Courant 27 mei 1957

3. Trouw 27 mei 1957

4. Het Vrije Volk 27 mei 1957

5. Ons Noorden 27 mei 1957

6. Telegraaf 27 mei 1957

7. Nieuwsblad van het Noorden 27 mei 1957

8. Nieuwsblad van het Noorden 27 mei 1957


Bijlage bij W@dgidsenWeb 2.1