Wadlopen naar Schiermonnikoog door 29 commando's in opleiding - 26 mei 1966

 

1. Nieuwsblad van het Noorden 26 mei 1966

2.


Midden in de groep wadgids Abel Dijkstra. Links van hem commando in opleiding Ben Siegrist.

3.


Op weg naar Schiermonnikoog. De achterste wadloper is Ben Siegrist.

4.


Iedereen die in de jaren 1960 en 1970 met succes een wadlooptocht met Stichting Dorpsbelangen Pieterburen (later Stichting Wadloopsport Pieterburen) had gelopen kreeg een stempel op het Wadloopdiploma. Wie 5 verschillende stempels had kwam in aanmerking voor het 'Grote Wadloopdiploma', uitgereikt op de jaarlijkse najaars-reünie in Café 'Het Wapen van Hunsingo' te Pieterburen.

Afbeelding 2-4 uit het archief van Ben Siegrist - juli 2023


5.


Voorbeeld van het grote wadloopdiploma van Stichting Wadloopsport Pieterburen, november 1974.
Bezitters van een dergelijk diploma kwamen in aanmerking voor de aanschaf van een 'Wadlooppas'. Voor ca. 55 gulden per jaar kon dan onbeperkt aan vrijwel alle tochten van de Stichting worden deelgenomen.

6.


Voorbeeld van een Wadlooppas van Stichting Wadloopsport Pieterburen, kalenderjaar 1975.

Afbeelding 5-6 uit archief redactie WadgidsenWeb

Bijlage bij W@dgidsenWeb 2.1