Verdwaald op het ijswad tussen Hornhuizen en Schiermonnikoog,
febr. 1940

1. Utrechtsch Nieuwsblad 03-02-1940

Met dank aan Rob Strietman

Bijlage bij W@dgidsenWeb 2.1