Steenplaat-Vlieland 28 april 2022.
En 14e Vlieland-Texel 29 april 2022Steenplaat-Vlieland 28 april 2022 en Vlieland-Texel 29 april 2022
Tracks Kees Rodenburg

KORT VERSLAG WADLOOPTOCHTEN STEENPLAAT-VLIELAND en VLIELAND-TEXEL
28 en 29 april 2022

Kees Rodenburg

Ben en ik hebben 28 en 29 april 2022 jl. mooie wadlooptochten gemaakt. We liepen op donderdag 28 april de 24 km lange tocht van de Steenplaat naar Vlieland. En een dag later de 31 km lange tocht van Vlieland naar Texel.

We werden donderdag 28 april 2.10 voor laagwater Oude Schild (lw OS) door een schipper van Texel afgezet op de Steenplaat. Hij was de volgende dag standby, mochten wij in de problemen komen.
We gebruikten de tocht naar Vlieland om het noordelijke deel 'boven' de Japanse oesters te leren kennen en het gebied van de Ketels goed in kaart te brengen voor de tocht van vrijdag. Door de NO-wind was het een koude tocht. De 2 mm Long John wetsuit was eigenlijk niet toereikend. 3-4 mm neopreen was aangenamer geweest. De bivak op Vlieland was ook kouder dan verwacht.

We vertrokken vrijdag 29 april daarom zo laat mogelijk vanaf Vlieland om het water onder het middel te houden (3.40 voor lw OS). Dat lukte goed. Dankzij de verkenning passeerden wij de laatste geul van het Keteldiep met water net boven de knie, daar waar ik twee jaar geleden het water net boven de navel had. Daarvoor hadden we wel herhaaldelijk stukken dijbeendiep, die mogelijk te omzeilen zijn door een nog grotere boog naar het noorden te lopen.
We liepen volledig volgens ons tijdschema, uitgezonderd het deel bij het Harlinger Gaatje. Daar lag de geplande binnenbocht niet droog zodat we de buitenbocht namen en vijf minuten achter kwamen op ons tijdschema. We haalden dat in door op het droge deel 6,5 km per uur te lopen.

Twee jaar geleden kwam bij de Binnen Breesem de vloed op 1.50 na lw OS. De BB bleek nu volledig verzand. Er gaat een nieuwe geul/ondiepte ontstaan 300 m westelijker, daar waar het Foksdiep een buitenbocht aan het uitslijpen is. 1.57 na lw OS begon daar het water over de oever te stromen. De vloedstroom via het Eierlandse Gat is er eerder dan de vloedstroom vanuit het Marsdiep. Mogelijk speelt de NO-wind ook een rol. Ben je hier later, dan krijg je geen echt grote problemen omdat de route na die overloop snel hoger wordt en ook bij hoogwater niet meer dan een meter diep is. Maar je loopt dan wel aanzienlijke vertraging op en de oversteek gaat acht uur of langer duren. Wij waren precies op tijd en liepen volledig over drooggevallen wadbodem naar de dijk, waarbij het water opvallend ver van ons af bleef. Bij aankomst na 7.08 lopen was het 3.30 na lw OS en lag alles nog droog.

Het was een zware tocht vanwege de eerste twee uur wind tegen terwijl we door het water liepen en door het ontbreken van ruimte voor pauzes. Gelukkig kwam vanaf het Harlinger Gaatje de zon door en hadden we het laatste deel van de tocht de wind in de rug. Vlieland-Texel blijft een zware tocht die alleen gelopen kan worden onder gunstige omstandigheden, waarbij NO-wind een belangrijke factor vormt.


Kees Rodenburg bij vertrek vanaf Vlieland - 29 april 2022
Foto Ben Verbree


Kees Rodenburg langs de uitlopers van het Keteldiep - 29 april 2022
Foto Ben Verbree


Kees Rodenburg (klein in beeld) na de passage van het Foksdiep/Binnen Breesem - 29 april 2022
Foto Ben Verbree


Dijk bij Texel met zicht op de nog droogliggende Vlakte van Kerken bij aankomst op Texel - 29 april 2022
Foto Ben Verbree

Bijlage bij W@dgidsenWeb 2.1