31e Texel-Vlieland 18 april 2020


KORT VERSLAG WADLOOPTOCHT TEXEL-VLIELAND 18 april 2020
Kees Rodenburg en Ben Verbree

Kees Rodenburg

Ben en ik zijn op zaterdag 18 april 2020 jl. van Texel naar Vlieland gelopen. We vertrokken 4.10 uur voor laagwatertijdstip Oudeschild en waren 7.30 uur later op Vlieland. Zoals zo vaak viel er onderweg weinig droog en hadden we bijna de hele tijd wind tegen.
De uitlopers van het Keteldiep (Ketels) waren veel breder dan tijdens mijn laatste oversteek in 2016. We waren er dit keer ruim op tijd. 1.50 uur na laagwatertijdstip Oudeschild begonnen de Ketels nauwelijks zichtbaar vol te lopen. Vlakbij de Kroonpolders van Vlieland is een geultje wat langer geworden. Dat betekent voor een tocht de andere kant op van Vlieland naar Texel in het begin van de tocht iets meer afbuigen naar het noorden.
Via de Kroonpolders en de Vliehors liepen we naar de westkust van Vlieland om daar opgepikt te worden door de beste visser van Texel.


Keteldiep wordt breder. Gasproductieplatform 'Zuidwal' aan de horizon (pijl)
Foto Kees Rodenburg

Bijlage bij W@dgidsenWeb 2.1