28e Texel-Vlieland 21 april 2016

 

KORT VERSLAG WADLOOPTOCHT TEXEL-VLIELAND 21 april 2016

Kees Rodenburg

Donderdag 21-04 Texel Vlieland in 7.20 uur.

Vertrek 11.30 Schorren, 3.36 uur voor laagwater Oudeschild, 31 km.
In totaal slechts 10 min stilgestaan. Gunstige waterstand, wel continu wind tegen. Tot Scheer enkel- tot kuitdiep. Dan onder Foksdiep enkeldiep tot Breesem. Daar 25 min net onder knie. Bij middendeel alleen bij Gasboeiengat tot iets onder knie, verder kuitdiep. Loopschema 0,10 voorsprong bij Scheer, daarna precies volgens planning.

Om 17.30 eerste Ketel die heel langzaam vol liep. Tweede Ketel liep al duidelijk zichtbaar vol. Derde Ketel veel breder en harder stromend dan in andere jaren, liep snel vol. Was borstdiep vlak voor overkant, met een soort drie meter brede groef waar water tot aan de borst kwam en long john volliep. Het wantij is naar het oosten verplaatst. Je moet nu eerder en oostelijker passeren. Ik verwacht uiterlijk 1.45 na laagwater Oudeschild. Beter was ik 4.00 uur voor laagwater vertrokken, maar ik had verwacht gezien gunstige omstandigheden in 6.45 hele tocht te lopen.
Na derde Ketel liep het zo snel vol dat ik noordoostelijk naar de schuilhut gelopen ben. Dat is een hogere route met drie keer een kniediep geultje, maar verder volledig droog lopend. Laatste 300 meter redelijk zware modder. Was erger dan in 2009 bij eerste tocht.
 

Bijlage bij W@dgidsenWeb 2.1