Eerste wadlooptocht Vlieland - Richel 24 juli 1962

 

1. Zeekaart 1456 'Terschellinger Gronden tot Harlingen' 1:50.000 - uitgave mei 1961
met daarop de door Jaap Buwalda ingetekende wadlooptocht Vlieland-Richel 24 juli 1962.

Kaart is niet op schaal weergegeven. Uit archief Jaap Buwalda

2. Leeuwarder Courant 26 juli 1962

3. Nieuwsblad van het Noorden 26 juli 1962

4. Het Waddenboek, Zutphen, 1964


Bijlage bij W@dgidsenWeb 2.1