Wadlopen Westpolder - Werkeiland Lauwersoog v.v. 22 sept.1962

 

1. Leeuwarder Courant 24 sept. 1962

2. Het Vrije Volk 24 sept. 1962Bijlage bij W@dgidsenWeb 2.1