W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 6. Overheid

Broodkruimelpad

Home Wadloopvergunningen

Wadloopvergunningen

Voorschriften bij de 5 wadloopvergunningenChiswick Eyot, Londen
Foto Menno de Leeuw

Vergunningvoorschriften
Voorschriften vergunning wadlooptochten georganiseerd door wadlooporganisaties
Voorheen A-vergunning
Voorschriften vergunning voor wadlooptochten met maximaal 12 deelnemers
Voorheen B-vergunning
Voorschriften vergunning voor solo-wadlopers
Voorheen C-vergunning
Voorschriften vergunning lopen vanaf een schip in de Waddenzee
op droogvallende platen
Voorschriften vergunning natuureducatieve tochten
Voorheen Ontheffinghouders
Overzichtskaart gebieden natuureducatieve tochten
Voorheen 'ontheffingsgebieden'
26 aangewezen gebieden voor het mogen houden van natuureducatieve tochten
Voorheen 'ontheffingsgebieden'
Tabel met uiterste vertrektijden Wadloopoversteken
Update 9 maart 2020 !

Meer info:

Wadloopverordening 2019
23 documenten