W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 6. Overheid

Broodkruimelpad

Home Wadloopverordening 2019

Wadloopverordening 2019

Wadloopverordening 2019 en vergunningvoorschriftenKust ten noorden van Brisbane, Australië
Foto Jan Rijkmans

1. Wadloopverordening 2019
Wadloopverordening Friesland 2019
Wadloopverordening Groningen 2019
Incl. Nota van Toelichting
Wadloopverordening Noord-Holland 2019

2. Bijlages
Beleidsregels Wadloopverordening 2019
'Houdende regels met betrekking tot de uitvoering van de Wadloopverordening 2019'
Toelichting op de Wadloopverordening 2019

3. Vergunningvoorschriften
Voorschriften vergunning wadlooptochten georganiseerd door wadlooporganisaties
Voorheen A-vergunning
Voorschriften vergunning voor wadlooptochten met maximaal 12 deelnemers
Voorheen B-vergunning
Voorschriften vergunning voor solo-wadlopers
Voorheen C-vergunning
Voorschriften vergunning lopen vanaf een schip in de Waddenzee op droogvallende platen
Voorschriften vergunning natuureducatieve tochten
Voorheen Ontheffinghouders
Overzichtskaart gebieden natuureducatieve tochten
Voorheen 'ontheffingsgebieden'
26 aangewezen gebieden voor het mogen houden van natuureducatieve tochten
Voorheen 'ontheffingsgebieden'
Tabel met uiterste vertrektijden Wadloopoversteken
Update 9 maart 2020 !

4. Overige documenten
Alarmnummers in geval van calamiteiten
Update 8 november 2022 met gewijzigde telefoonnummers Kustwachtcentrum Den Helder en Radio Medische Dienst
Gedragscode
Eindtermen (opleiding tot) wadloopgids
Basiskennis EHBO voor wadloopgidsen
Tarieventabel vanaf 01-01-2022 Leges aanvragen wadloopvergunning of -erkenning
Update 30 november 2022
Mandaatbesluit Wadloopverordening Groningen 2019
De provincie Groningen geeft de provincie Friesland mandaat de Wadloopverordening Groningen uit te voeren.
Mandaatbesluit Wadloopverordening Noord-Holland 2019
De provincie Noord-Holland geeft de provincie Friesland mandaat de Wadloopverordening Noord-Holland uit te voeren.
Reglement Veiligheid Adviescommissie Wadlopen (VACW)
'Wadloopadviescommissie'
Nieuwsbrief 1 over de Wadloopverordening 2019
Gezonden aan alle vergunning- en ontheffinghouders - november 2019
Nieuwsbrief 2 over de Wadloopverordening 2019
Gezonden aan alle vergunning- en ontheffinghouders - december 2019
Nieuwsbrief 3
Over signalering overtredingen, verstoring zeehonden, drones tijdens wadlopen e.a.
Gezonden aan alle vergunning- en ontheffinghouders - juni 2021

Meer info:

Provinciale Staten Friesland, Groningen en Noord-Holland stellen Wadloopverordening 2019 vast

Drie erkenningen, vijf vergunningen: sinds 1 januari 2020 is de Wadloopverordening 2019 van kracht

Korte kroniek van de Wadloopverordening 1981 - 2019