W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Wadlopen 2019 - 2021 Provinciale Staten Friesland, Groningen en Noord-Holland stellen Wadloopverordening 2019 vast

Nieuwsarchief Wadlopen 2019 - 2021

Provinciale Staten Friesland, Groningen en Noord-Holland stellen Wadloopverordening 2019 vast


Provinciale Staten van Friesland, bij een andere gelegenheid in vergadering bijeen

vrijdag 1 maart 2019, update 3 februari 2020

LEEUWARDEN - Door Provinciale Staten van Friesland, Noord Holland en Groningen is op 27 februari, 4 maart resp. 13 maart 2019 de nieuwe Wadloopverordening besproken.
In Friesland is de verordening met 28 stemmen voor en 13 stemmen tegen aangenomen, zij het met enkele wijzingen t.o.v. het concept-voorstel.
In Noord-Holland en in Groningen is de verordening unaniem aangenomen, zonder wijzigingen. Daarmee is de veordening in Friesland nu andersluidend dan in Groningen en Noord-Holland. In Friesland betreft het de volgende wijzigingen:

  1. De vergunningplicht voor groepen groter dan 7 personen die vanaf een schip het wad op willen lopen vervalt. Het wordt voor groepen tot 50 personen mogelijk om zonder vergunning (en zonder begeleiding) het wad op te lopen tot max. 500 meter van het schip mits men zich bevindt op dezelfde wadplaat of op dezelfde kwelder (?!) als waar het vaartuig zich bevindt. Hierover was in de Staten van Friesland de nodige discussie, uiteindelijk werd het amendement met 22 stemmen voor en 19 stemmen tegen aangenomen.
    Deze wijziging is van belang o.a. voor bezoekers van Engelsmanplaat. Het schip ligt afgemeerd aan de oostkant van de plaat. Groepen tot max. 50 personen kunnen dan zonder begeleiding naar het wadwachtershuis op en neer lopen. Voor zover de schipper het verantwoord vindt.

    In Groningen en Noord Holland mag met max. 7 personen vanaf het schip het wad op worden gelopen zonder vergunning en zonder begeleiding.

  2. Vergunningen kunnen het hele jaar worden aangevraagd en niet uitsluitend in de periode 1-31 december.
  3. De naam van de 'Veiligheid adviescommissie' is gewijzigd in 'Veiligheid adviescommissie Wadlopen' (VACW) in plaats van 'Veiligheid adviescommissie'.
  4. In artikel 4 van de verordening is een kleine wijziging aangebracht. Gedeputeerde Staten kunnen een wadloopvergunning begrenzen naar tijd of plaats. Toegevoegd is: voor zover de veiligheid van gidsen, begeleiders en deelnemers in het geding is of om te voldoen aan andere wet- en regelgeving.

Geprobeerd is de wijzigingen te 'repareren' om tot een gelijkluidende verordening in de drie waddenprovincies te komen. Dat is niet gelukt, Provinciale Staten van Friesland was niet bereid op het eerder genomen besluit terug te komen.
De verordeningen zijn op 1 janauri 2020 van kracht geworden.

Op basis van de Wadloopverordening zijn de vergunningvoorschriften (voor diverse categorieën vergunninghouders) opnieuw vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Friesland na advies ingewonnen te hebben van de Veiligheid adviescommissie Wadlopen (VACW).

Zie onder hoe de drie Wadloopverordeningen tot stand zijn gekomen.

Vergunningvoorschriften e.a. documenten zijn hier in te zien.

Sinds december 2011 (!) is aan de nieuwe wadloopverordening gewerkt.

Provincie Friesland bereidt nieuwe wadloopverordening voor - 10 december 2011
Vergunningvoorwaarden wadlopen aangepast - 7 februari 2014
Wadloopverordening naar de gemeentes ipv. bij de provincies ? - januari 2017

Friesch Dagblad: "Wadlopen vanaf schip met groep blijft toegestaan zonder vergunning"


DOSSIERS Wadloopverordening 2019
Friesland, Groningen en Noord-Holland

1. Provincie Friesland

Wadloopverordening 2019 + toelichtingen

Provinciale Staten van Friesland hebben onderstaande stukken op 27 februari 2019 besproken, geamendeerd en vastgesteld.

Bron:
Besluitenlijst Gedeputeerde Staten Friesland 8 januari 2019
Besluitenlijst Provinciale Staten Friesland 27 februari 2019


2. Provincie Groningen

Wadloopverordening 2019 + toelichting

Provinciale Staten van Groningen hebben onderstaande stukken op 13 maart 2019 vastgesteld als hamerstuk.

Bron: Besluitenlijst Provinciale Staten van Groningen 13 maart 2019 (Hamerstukken §4.d)


3. Provincie Noord-Holland

Wadloopverordening 2019 + toelichting

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben onderstaande stukken op 4 maart 2019 besproken en vastgesteld.

Bron: Besluitenlijst Provinciale Staten Noord-Holland 4 maart 2019