W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Wadlopen 2019 - 2021 Reddingsoefening wadlopers 2020 uitgesteld tot 2021

Nieuwsarchief Wadlopen 2019 - 2021

Reddingsoefening wadlopers 2020 uitgesteld tot 2021


Beeld van de reddingsoefening in 2018.
Foto Henk Schidhuis

vrijdag 21 augustus 2020

Beste wadloopcollega's.

Ook voor 2020 was er weer een grootschalige wadloopoefening gepland. Alle voorbereidingen voor maart 2020 waren getroffen. Diverse externe partijen hadden hun deelname toegezegd. (Veiligheidsregio Friesland, KWC, KNRM, CRW, SIGMA team Ameland, Land en Zeezicht, de Piraat).
Samen met ruim 100 enthousiaste wadlopers en gasten beloofde het een grandioze oefening te worden. Echter al vroeg in het voorjaar werd duidelijk dat vanwege Corona maatregelen deze oefening niet door kon gaan. Lange tijd is er nog sprake geweest om de oefening naar de reserve datum in november te verplaatsen. Helaas is ook deze oefening gecancelled.

Een alternatieve -extra- oefening voor een zeer klein gezelschap "gidsen in opleiding" zou misschien nog wel gehouden kunnen worden en wel op maandag 7 september. Alle voorbereidingen waren klaar.
Maar ook nu, gezien de huidige Corona ontwikkelingen heeft de KNRM deze week moeten besluiten om alle oefeningen waar externe partijen bij betrokken zijn, te cancellen.
Dat betreft dus ook onze kleinschalige oefening.
We vinden het uiteraard jammer, maar begrijpen de genomen beslissingen.
Blijf gezond en hopelijk zien we elkaar weer gauw in 2021.

Luppo Deuntje
Henk Postma


Eerder bericht, 12 maart 2020

Beste wadlopers,

Za. 21 maart a.s. is de jaarlijkse wadloopoefening gepland.
Tot nu toe hebben zich 97 gidsen aangemeld om hier aan deel te nemen.
Daarnaast is er inzet van diverse hulpverleningsinstanties, zoals KNRM en GGD.

Onze oefening staat in het teken van veiligheid en het oefenen van specifieke vaardigheden tijdens calamiteiten.
De actualiteiten rondom het Coronavirus hebben ons doen besluiten om in alle gevallen de veiligheid hoge prioriteit te geven. Dat betekent dat wij besloten hebben om de oefening te cancellen. Zowel met de Veiligheidsregio Fryslân als met de GGD is dit in goed overleg overeengekomen.

Vooralsnog gaan we ons nu richten op de reservedatum, 14 november 2020.

Met vriendelijke groet,
Luppo Deuntje
Henk Postma


Eerder bericht, 23 januari 2020

Aan alle wadloopgidsen en wadlopers.

Op zaterdag 21 maart 2020 a.s. is de jaarlijkse Wadloop-reddingsoefening gepland. De voorbereiding is zo goed als afgerond. Het draaiboek is klaar.

De oefening vindt plaats op het wad tussen Holwerd en Ameland. Aanvang is 12.15 uur. We verzamelen bij Rest. Land en Zeezicht op de pier in Holwerd. Inloop en briefing vanaf 11.30 uur. De oefening wordt ieder jaar geleid door gidsen van een andere organisatie. Dit jaar zal Dijkstra Wadlooptochten zorgen voor de aansturing op het wad. Na afloop is er evaluatie bij Rest. de Piraat te Nes. Deelnemende instanties zijn onder andere de Veiligheidsregio Fryslân en de KNRM.

We hebben de reserve datum vastgesteld op za. 14 november 2020 en niet zoals eerder vermeld op 4 en 18 april.

Gezien het vroege tijdstip van de tocht in het jaar is een wetsuit verplicht.
Voor deze deze oefening dien je je uiterlijk 7 maart bij Henk of Luppo aan te melden, zie onder. We rekenen op je deelname !

Met vriendelijke groet,

Henk Postma en Luppo Deuntje

Lees ook:

Reddingsoefening 2018 Engelsmanplaat/Rif

Reddingsoefening 2017 Amelander Wad

Reddingsoefening 2016 Brakzand

Reddingsoefening 2015 Amelander Wad

Reddingsoefening 2014 Engelsmanplaat en Pieterburen Wad


Beeld van de reddingsoefening in 2018.
Foto Henk Schidhuis