W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Wadlopen 2019 - 2021 Drie erkenningen, vijf vergunningen: sinds 1 januari 2020 is de Wadloopverordening 2019 van kracht

Nieuwsarchief Wadlopen 2019 - 2021

Drie erkenningen, vijf vergunningen: sinds 1 januari 2020 is de Wadloopverordening 2019 van kracht


In een digitale omgeving kunnen de nieuwe wadloopvergunningen en -erkenningen worden aangevraagd
Bron www.fryslan.frl

vrijdag 31 januari 2020

LEEUWARDEN - De 'Wadloopverordening 1996' is op 31 december 2019 24:00 uur buiten werking gesteld.
Er voor in de plaats gekomen is de 'Wadloopverordening 2019', deze is op 1 januari 2020 00:00 uur van kracht geworden.

Wadlooporganisaties, wadloopgidsen en 'ontheffinghouders' zijn door de provincie Friesland op de hoogte gebracht van de wijzigingen in enkele nieuwsbrieven.

Zie voor de (niet helemaal gelijkluidende) Wadloopverordening 2019 in Groningen, Friesland en Noord Holland elders op deze website.

Voor het aanvragen van een vergunning of 'erkenning' is door de provincie Friesland een 'digitale omgeving' in het leven geroepen waar 5 soorten vergunningen en 3 soorten 'erkenningen' kunnen worden aangevraagd.

Vergunningvoorschriften en andere documenten zijn per e-mail door de provincie Friesland aan alle belanghebbenden toegezonden en ook op WadgidsenWeb gepubliceerd.

Voor het in behandeling nemen van aanvragen voor vergunningen en erkenningen is leges verschuldigd, de bedragen staan hieronder.


Tarieventabel 2020 behorende bij de
Legesverordening provincie Fryslân 2019

De tabel omvat alle tarieven die op grond van de Legesverordening provincie Fryslân 2019 bij het in behandeling nemen van een aanvraag geheven worden.

Rubriek B
5 Wadlopen


5.1 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 4 van de 'Wadloopverordening 2019' bedraagt voor: Tarieven
2020:
Oude
tarief:
  a. rechtspersonen die per jaar tot 1000 wadlopers begeleiden   € 750   € 750
  b. rechtspersonen die per jaar 1000 tot 5000 wadlopers begeleiden   € 2400   € 2400
  c. rechtspersonen die per jaar 5000 of meer wadlopers begeleiden   € 4000   € 4000
  d. voor natuurlijke personen die groepen tot 12 personen begeleiden   € 250   € 120
  e. voor natuurlijke personen die solo lopen   € 125   € 120
5.2 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een erkenning tot wadloopgids bedraagt   € 35   ---
5.3 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een begeleiderspas bedraagt   € 35   ---
5.4 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag met een beperking in tijd of plaats tot 50 personen bedraagt:    
  a. voor natuurlijke personen   € 75   € 60
  b. voor rechtspersonen en andere organisaties   € 250   € 60
5.5 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een solopas bedraagt   € 35   ---
5.6 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor droogvallende platen voor groepen kleiner dan 50 personen   € 0   ---
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor droogvallende platen voor groepen van 50 of meer personen   € 200   ---

Bron tarief 2020: Provinciaal blad van Fryslân 5 december 2019
Bron ouder tarief: Provinciaal blad van Fryslân 21 december 2018