W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Wadlopen 2019 - 2021 Leden Veiligheid Advies Commissie Wadlopen (VACW) benoemd

Nieuwsarchief Wadlopen 2019 - 2021

Leden Veiligheid Advies Commissie Wadlopen (VACW) benoemd

De leden van de VACW, juni 2021, stellen zich voor, zie onder.


Besluitenlijst Gedeputeerde Staten van Fryslân 8 september 2020

maandag 5 oktober 2020, update 1 juli 2021

LEEUWARDEN - Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben op 8 september 2020 de 9 leden van de Veiligheid Advies Commissie Wadlopen benoemd.

 • Ineke van Gent - voorzitter, burgemeester gemeente Schiermonnikoog
 • Nancy L. Caviët (Nanette) - wadloopgids
 • Luppo Deuntje - wadloopgids. coördinator wadloopreddingsoefeningen
 • Tim Abelen - wadloopgids. Benoemd per 1 februari 2021
 • Jan Overduin - wadloopgids, vrijwillig bemanningslid ms. Noordster
 • Henk Postma - wadloopgids. coördinator wadloopreddingsoefeningen
 • Pieter Ros - coördinator Waddenzee bij Veiligheidsregio Fryslân, wadloopgids
 • Harriët Stalman - wadvaarder
 • Roland Wijmenga - Rijkswaterstaat, natuurbeheer, adviseur.

Ieder lid zit op ‘persoonlijke titel’ in de commissie, zonder ‘last of ruggespraak’ met wie dan ook.

Verder maken deel uit van de commissie (zonder stemrecht):

 • Evelien Duizendstraal - Provincie Fryslân, secretariaat
 • Tanja Tuenter - Provincie Fryslân, jurist.

In de bijlage stellen de leden zich voor.

Wadloopverordening 2019
Op 1 januari 2020 is de Wadloopverordening 2019 van kracht geworden. Daarbij is de Veiligheids Advies Commissie Wadlopen (VACW) in het leven geroepen. De commissie gaat vnl. op beleidsniveau adviseren, bv. over regelgeving, zowel over Wadloopverordening als vergunningvoorschriften. Bij calamiteiten/incidenten zal de commissie om advies worden gevraagd, bv. om eventuele sancties in te stellen.

Aanvragen voor een wadloopvergunning zullen niet worden behandeld in de VACW, maar door het secretariaat van de Provincie Fryslân worden verwerkt. En ter beoordeling worden voorgelegd aan een nog te organiseren Examencommissie die wordt samengesteld uit de wadloopgidsen van de acht wadlooporganisaties.

Het reglement voor de VACW is op 1 januari 2020 vastgesteld.

In de Wadloopverordening 2019 is de VACW als volgt genoemd en toegelicht: