W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Wadlopen 2000 - 2006

Nieuwsarchief Wadlopen 2000 - 2006

Bodemprofiel wadloopoversteek naar Borkum

dinsdag 23 april 2002

Naar aanleiding van de redding onlangs van twee wadlopers nabij Lütje Hörn die bezig waren met een wadloopoversteek naar Borkum heeft Kees Dijkema, een van de overstekers naar Borkum in 1976 besloten het bodem- en waterprofiel van die tocht vrij te geven.

Lees meer...

Nieuwe Hydrografische kaart Oostelijk Waddengebeid: 7 nieuwe eilanden/zandplaten gekarteerd ?!

vrijdag 12 april 2002

Op de onlangs verschenen Hydrografische Kaart 2002 komen op het Groninger Wad raadselachtige nieuwe eilanden voor.

Lees meer...

Wadlopen naar Borkum: Water snijdt twee mannen de pas af

donderdag 4 april 2002

BORKUM - Twee wadlopers zijn ten zuiden van Borkum in problemen gekomen. Een 62-jarige man uit Emden en een 48-jarige man uit Groningen moesten uiteindelijk door een helikopter worden gered. Deze vloog de onderkoelde mannen naar het ziekenhuis te Norden. Kort daarna konden ze het ziekenhuis weer verlaten.

Lees meer...

NATUURMONUMENTEN WIL GRONDEN RONDOM GRIEND KOPEN

zaterdag 23 maart 2002

GRIEND - De Vereniging Natuurmonumenten wil 4500 hectare grond rondom het vogeleiland Griend verwerven. Alleen op die manier worden de natuurwaarden van het kleine eiland onder Terschelling veiliggesteld, menen de natuurvrienden. Er vinden nu verkennende gesprekken over een overdracht met de Dienst Domeinen plaats.

Lees meer...

SCHOONMAKERS GRIEND VAST OP HET WAD

zaterdag 23 maart 2002

GRIEND - Zo'n honderd Friese vrijwilligers van de Vereniging Natuurmonumenten zijn vrijdagmiddag 22 maart na hun jaarlijkse excursie naar het vogeleiland Griend vast komen te zitten op hun vrachtschip. Ze moesten uit hun benarde positie worden bevrijd door de KNRM. Vier reddingsboten brachten de vrijwilligers in de loop van de avond aan wal.

Lees meer...

Infopanelen langs Groninger noordkust

vrijdag 15 maart 2002

NOORDPOLDERZIJL - Gedeputeerde Rita Jansen van de provincie Groningen heeft vrijdag 15 maart 2002 in aanwezigheid van enkele genodigden in Noordpolderzijl vijf panelen met informatie over de Groninger noordkust onthuld. Ze deed dat door het infopaneel in Noordpolderzijl van een stuk pakpapier te ontdoen. Het infopaneel in Noordpolderzijl is een van de vijf ...

Lees meer...

WADGIDS VOOR 3 ZAKEN VOOR DE KANTONRECHTER

donderdag 7 maart 2002

LEEUWARDEN - Op do. 7 maart jl. dienden voor de kantonrechter te Leeuwarden drie zaken tegen een en dezelfde persoon, een 38-jarige wadloopgids uit het midden van het land. Op 10 maart 2001 was hij met zes deelnemers 's nachts na een mislukte wadlooptocht Ameland v.v. met reddingsboten van het wad gehaald. Verder was enkele maanden eerder ...

Lees meer...

NIEUW WADLOOPCONVENANT: MOEIZAAM COMPROMIS VOOR ÉÉN JAAR

woensdag 6 maart 2002

LEEUWARDEN - Woensdag 6 maart jl. is in het provinciehuis te Leeuwarden een moeizaam compromis bereikt over een nieuw convenant wadlopen. De partijen (zeven wadlooporganisaties en de drie waddenprovincies) hebben afspraken gemaakt voor één jaar. Eind 2002 zal men opnieuw om tafel gaan om te proberen voor de komende jaren afspraken te maken.

Lees meer...

Afgewezen wadloper mag alsnog examen doen

dinsdag 5 februari 2002

LEEUWARDEN - Wadloper RS krijgt alsnog gelegenheid wadloopexamen te doen. Dit werd overeengekomen tijdens een zitting van de bestuursrechtbank te Leeuwarden. Eerder was hem een all-round wadloop B-vergunning geweigerd door de Stuurgroep Waddenprovincies (het bevoegd gezag bij de uitvoering van de Wadloopverordening) omdat hij geen (verplichte) referentie van een wadlooporganisatie kon overleggen.

Lees meer...

WADGIDS RAAKT VERGUNNING KWIJT, GEEN BEZWAAR AANGETEKEND

vrijdag 1 februari 2002

LEEUWARDEN - Gedeputeerde Staten (GS) van Friesland, Groningen en Noord-Holland hebben de wadloopvergunning van de gids die op 10 maart 2001 op het Amelander Wad in de problemen kwam en die met zijn groep met reddingsboten van het wad moest worden gehaald, ingetrokken. De Wadloop Advies Commissie had hiertoe geadviseerd.

Lees meer...