W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Wadlopen 2000 - 2006 Onderzoek 'milieukwaliteit oude munitiestortplaats' Yzerbult

Nieuwsarchief Wadlopen 2000 - 2006

Onderzoek 'milieukwaliteit oude munitiestortplaats' Yzerbult

donderdag 1 maart 2001

'De milieukwaliteit van de munitiedumpplaats tussen Ameland en Schiermonnikoog is door Defensie onderzocht, waarbij de risico's voor verontreinigingen van de Waddenzee zijn bekeken. Defensie heeft hiervoor door TNO een onderzoek laten uitvoeren. Deze munitiestortplaats lijkt geen gevaar voor de omgeving te vormen, de stortplaats is nl. afgedekt met een 10 m dikke zandlaag. Rapportage van het onderzoek dient nog plaats te vinden'.
Dit is te lezen in het eind november 2000 vastgestelde Maatregelenprogramma Waddenzee 2001 - 2006.

In de zomer van 1945 is na de Bevrijding munitie afkomstig van de Duitse bezettingsmacht op Schiermonnikoog ten noorden van de Engelsmanplaat in zee gedumpt. Op de Hydrografische Kaart staat dit aangegeven als 'voormalige munitiestort'. In de volksmond heet het Yzerbult.

Bron: Maatregelenprogramma Waddenzee 2001 - 2006