W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Wadlopen 2000 - 2006 Evaluatiedag reddingsoefening 'Paesensrede' te Dokkum - 8 maart 2001

Nieuwsarchief Wadlopen 2000 - 2006

Evaluatiedag reddingsoefening 'Paesensrede' te Dokkum - 8 maart 2001


Brandweerkazerne Dokkum

donderdag 8 maart 2001

DOKKUM - Op donderdag 8 maart jl. is de reddingsoefening 'Paesensrede' geëvalueerd. Op vrijdagavond 16 juni 2000 zijn bij wijze van oefening op de wadloooproute naar Engelsmanplaat 70 wadlopers met reddingsboten van het wad gehaald. Niet alles verliep die avond vlekkeloos, reden om de hele oefening nog eens de revue te laten passeren. In Dokkum waren op de eerste etage van de brandweerkazerne vertegenwoordigers bijeen van de wadlooporganisaties, politie, brandweer, Kustwacht en Stuurgroep Waddenprovincies (= provinciale overheid).
Met name waren er tijdens de oefening problemen met de communicatie o.a. door gebruik van verschillende radiofrequenties door de betrokken partijen. Niet alle frequenties konden door iedereen worden ontvangen. Ook bestond er twijfel of de 1 Watts marifoons van de wadlopers wel genoeg vermogen hadden om bv. de vuurtoren van Schiermonnikoog te bereiken. Verder was bij het aan boord gaan van de reddingboot onduidelijk hoeveel deelnemers er waren (geweest). En bij het afmeren in Lauwersoog was er te weinig plaats aan de kade.

Aanbevelingen
De aanwezigen in Dokkum hebben enkele aanbevelingen op papier gezet. Aanbevelingen aan de overheid, aan de wadlooporganisaties en aan de individuele wadgidsen.
De belangrijkste aanbevelingen zijn :

  • Voor iedere wadloper geldt dat de snelste procedure van noodmelding verloopt via VHF 16 naar de Kustwacht te IJmuiden. Bij ontbreken van een marifoon kan de Kustwacht worden bereikt via gsm 0900-0111. De Kustwacht alarmeert de reddingsdiensten en vraagt bv. de Zeeverkeerspost Schiermonnikoog (op de vuurtoren) de coördinatie van de redding op zich te nemen.
  • De door wadlopers gebruikte marifoons (toegestaan zendvermogen 1 Watt) zullen in de toekomst 5 W zenders moeten/mogen worden. De kans dat daardoor ergens in het Waddengebied de Kustwacht niet kan worden bereikt wordt daarmee aanmerkelijk kleiner.
  • Aanbevolen wordt bij iedere wadlooptocht VHF 16 (of VHF 6 ?, het kanaal voor kort zakelijk contact tussen wadgidsen onderling) standby te hebben. Dit om te voorkomen dat massaal reddingsdiensten uitrukken voor een vermeend ongeluk. In juni 1997 werd op het Amelander Wad groot alarm geslagen voor een vermeend ongeluk met wadlopers. Men kon de honderden wadlopers niet draadloos bereiken om te verifiëren of er echt iets aan de hand was.
  • De nieuwe door de KNRM te testen grote rubberreddingsboten, zullen ook geschikt moeten zijn om wadlopers in nood te benaderen op onder water stromende wadplaten.
  • Wadgidsen zullen zo nauwkeurig mogelijk bij iedere tocht moeten weten hoeveel deelnemers er zijn. Alleen dan kan met zekerheid worden vastgesteld of iedereen na een redding aan boord is. Verder is het van belang is dat de gidsen op iedere wadlooproute steile oevers aan de randen van de geulen kennen, waar (grote) reddingsboten dichtbij kunnen komen.
  • In de toekomst zal opnieuw een oefening worden georganiseerd. Dit kan een communicatieoefening zijn tussen betrokkenen partijen ergens op de wal. Maar ook opnieuw een realistische oefening op het wad.

De aanbevelingen zullen voor commentaar naar de wadlooporganisaties worden gestuurd. Daarna zullen ze worden aangeboden aan Gedeputeerde Staten van Groningen, Fryslân en Noord Holland met het verzoek met de aanbevelingen aan de slag te gaan.

Lammert Kwant