Nieuwsarchief Wadlopen 2000 - 2006

Evaluatiedag reddingsoefening 'Paesensrede' te Dokkum - 8 maart 2001


Brandweerkazerne Dokkum

donderdag 8 maart 2001

DOKKUM - Op donderdag 8 maart jl. is de reddingsoefening 'Paesensrede' geëvalueerd. Op vrijdagavond 16 juni 2000 zijn bij wijze van oefening op de wadloooproute naar Engelsmanplaat 70 wadlopers met reddingsboten van het wad gehaald. Niet alles verliep die avond vlekkeloos, reden om de hele oefening nog eens de revue te laten passeren. In Dokkum waren op de eerste etage van de brandweerkazerne vertegenwoordigers bijeen van de wadlooporganisaties, politie, brandweer, Kustwacht en Stuurgroep Waddenprovincies (= provinciale overheid).
Met name waren er tijdens de oefening problemen met de communicatie o.a. door gebruik van verschillende radiofrequenties door de betrokken partijen. Niet alle frequenties konden door iedereen worden ontvangen. Ook bestond er twijfel of de 1 Watts marifoons van de wadlopers wel genoeg vermogen hadden om bv. de vuurtoren van Schiermonnikoog te bereiken. Verder was bij het aan boord gaan van de reddingboot onduidelijk hoeveel deelnemers er waren (geweest). En bij het afmeren in Lauwersoog was er te weinig plaats aan de kade.

Aanbevelingen
De aanwezigen in Dokkum hebben enkele aanbevelingen op papier gezet. Aanbevelingen aan de overheid, aan de wadlooporganisaties en aan de individuele wadgidsen.
De belangrijkste aanbevelingen zijn :

De aanbevelingen zullen voor commentaar naar de wadlooporganisaties worden gestuurd. Daarna zullen ze worden aangeboden aan Gedeputeerde Staten van Groningen, Fryslân en Noord Holland met het verzoek met de aanbevelingen aan de slag te gaan.

Lammert Kwant