Nieuwsarchief Wadlopen 2000 - 2006

'WADDENZEE VAKER GEBRUIKT VOOR MACHO-TOCHTEN'

woensdag 14 maart 2001

PIETERBUREN - De trend onder slechte omstandigheden afmattende 'outdoor-activiteiten' te organiseren, bereikt de laatste tijd de Waddenzee, stelt voorzitter Nico Bakker van de Stichting Wadloopcentrum Pieterburen bezorgd vast. 'Ik heb het gevoel dat het wad hier nu ook voor wordt uitgezocht. Maar machogedrag, waardoor mensen in de winter, 's nachts, in dichte mist en bij een 30 cm verhoogde waterstand naar Ameland en weer terug willen lopen, moeten wij hier niet hebben. Het is gevaarlijk en getuigt bovendien niet van respect voor de natuur'.

Bakker reageert op het incident in de nacht van vrijdag 9 op zaterdag 10 maart. Zeven wadlopers, die rond drie uur vanuit Holwerd naar Ameland vertrokken, raakten toen - zoals gemeld - uit de koers en in de problemen. De reddingboten van Ameland en Lauwersoog rukten uit en brachten de twee vrouwen (van wie er een al onderkoeld was geraakt) en vijf mannen in veiligheid. De wadloopgids, die volgens de waterpolitie een 'navigatiefout' had gemaakt, sloeg via een mobiele telefoon alarm. Het zicht was zo slecht, dat zijn rode vuurpijlen niet werden opgemerkt.

Stommiteit
De Pieterbuurster wadloopexpert noemt de beslissing van de groep onder zulke beroerde omstandigheden te gaan lopen 'puur een stommiteit'. Als je zo het wad op gaat, vraag je er om gered te worden', aldus Bakker. Volgens hem hebben de reguliere wadlooporganisaties (zogeheten A-vergunninghouders) met elkaar afgesproken dat ze niet op stap gaan onder de condities waaronder het zevental in problemen kwam. In het donker raak je sneller iemand kwijt onderweg en door de kou kun je korter overleven in het water, benadrukt Bakker (het seizoen begint voor de reguliere organisaties pas begin mei).

Het zint de wadloopexpert niet dat B-vergunninghouders zoveel risico nemen. 'Dit is absoluut geen reclame voor de wadloopsport' meent Bakker, die er vanuit gaat dat de wadloopadviescommissie zich binnenkort over dit incident buigt.

Mount Mc Kinley
Hij meldt dat de mislukte wadlooptocht op touw werd gezet door een buitensportbedrijf uit Noord-Holland. De gids er van ging op pad met een gps (een handnavigatiesysteem), een mobiele telefoon en alarm- en telefoonnummers. De leider van het ploegje had echter niet, zoals voor A-vergunninghouders verplicht is, een marifoon bij zich. Volgens schipper Anno Baas van de reddingsboot van Lauwersoog is het echter verstandig altijd een marifoon mee te nemen. Marifoons zijn namelijk te peilen door de hulpverleners die zo de exacte positie van in nood verkerende mensen kunnen vaststellen. Baas wil verder niets kwijt over de actie. 'Wij zijn er om mensen te redden. Het is onze taak niet een oordeel te vellen over dit soort incidenten.'
De waterpolitie stelt een nader onderzoek in. Volgens een woordvoerder wordt tegen de wadloopgids in elk geval proces verbaal opgemaakt, omdat hij de deelnemers aan de tocht in gevaar heeft gebracht. 'Hij beschikte niet over de vereiste kennis en heeft de nodige voorzorgsmaatregelen niet genomen.'

Bron: Nieuwsblad van het Noorden