W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Wadlopen 2000 - 2006 Onderzoek marifoonverbindingen op startpunten wadlooproutes

Nieuwsarchief Wadlopen 2000 - 2006

Onderzoek marifoonverbindingen op startpunten wadlooproutes

zaterdag 24 maart 2001

In vervolg op de evaluatie van de reddingsoefening 'Paesensrede' op 16 juni 2000 jl. is een beperkt onderzoek gedaan naar de marifoonverbinding met het Kustwachtcentrum, de zeeverkeerspost Schiermonnikoog en de thuisbasis van wadloopcentrum Fryslân te Oosternijkerk.

Aanleiding
Uit de reddingsoefening is ondermeer gebleken dat de verbinding met de zeeverkeerspost Schiermonnikoog op kanaal 67 goed was. Maar ook bleek dat het niet mogelijk was een verbinding te maken met het Kustwachtcentrum (kanaal 16, 23, 83). In de evaluatie van de reddingsoefening is als mogelijke oorzaak het beperkte zendvermogen van 1 watt (dit is het wettelijk maximum in de vergunning van Wadloopcentrum Fryslân) van de gebruikte marifoon genoemd. Het uitrusten van de marifoons met een zendvermogen van 5 watt is toen als mogelijke oplossing geopperd.

Dit was aanleiding om een beperkt onderzoek met een zendvermogen van 5 watt te starten.

Onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd op 24 maart jl.
Geteste verbindingen: kanaal 16-67-83-5 en thuisbasis Wadloopcentrum Fryslân.
Gebruikte marifoons: ICOM IC-M1EURO V en NAVICO AXIS 250.
Beide marifoons hebben een zendvermogen van 5 watt en zijn voorzien van een rubberen antenne van ca. 15 cm lang.
Beide marifoons beschikken over een Dual-Watch en Scan functie.
Op vijf verschillende locaties is er getest, beide marifoons gaven globaal het zelfde beeld.
De testen zijn gedaan aan de voet van de zeewering (zeekant en ca. 1,5 m boven zeeniveau).


Locatie-1: Dijk Linthorst Homanpolder
N 53.25.37 - E 06.29.28
Kanaal 16
Kanaal 83
Kanaal 67
Kanaal 5
Eigen
matig tot slecht
matig tot slecht
matig tot slecht
matig tot slecht
niets
afstand Nes ca. 27 km
Locatie-2: Verbinding oude Groninger zeewering met afsluitdijk Lauwersmeer
N 53.23.67 - E 06.18.46
Kanaal 16
Kanaal 83
Kanaal 67
Kanaal 5
Eigen
matig tot goed
matig tot goed
matig tot goed
matig tot goed
niets (komt waar- schijnlijk door kromming zeewering)
afstand Nes ca. 16 km
afstand Nes ca. 16 km
afstand vuurtoren ca. 15 km
afstand vuurtoren ca. 15 km
afstand ca. 16 km
Locatie-3: Afsluitdijk Lauwersmeer, ca. 2 km west van haven Lauwersoog
N 53.24.54 - E 06.10.15
Kanaal 16
Kanaal 83
Kanaal 67
Kanaal 5
Eigen
goed
goed
goed
goed
goed
afstand Nes ca. 5 km
afstand Nes ca. 5 km
afstand vuurtoren ca. 9 km
afstand vuurtoren ca. 9 km
afstand ca. 6 km
Locatie-4: Schoor, ten noorden van Ternaard
N 53.23.50 - E 05.58.36
Kanaal 16
Kanaal 83
Kanaal 67
Kanaal 5
Eigen
niets
niets
niets
matig tot slecht
goed
afstand Nes ca. 6 km
afstand Nes ca. 6 km
afstand vuurtoren ca. 15 km
afstand vuurtoren ca. 15 km
afstand ca. 5 km
Locatie-5: Veerdam Holwerd
N 53.23.42 - E 05.53.12
Kanaal 16
Kanaal 83
Kanaal 67
Kanaal 5
Eigen
niets
niets
niets
matig tot slecht
goed< /td>
afstand Nes ca. 12 km
afstand Nes ca. 12 km
afstand vuurtoren ca. 20 km
afstand vuurtoren ca. 20 km
afstand ca. 11 km


Opmerkingen
  • Wanneer de toren van Ameland is bezet, is op kanaal 5 op de locaties 4 en 5 wel verbinding mogelijk (is eerder getest).
  • De antenne van kanaal 16 (Nes) is gericht op de Noordzee, de ontvangst en het zenden is gericht naar het noorden, aldus de heer F. Nota (in het zenddiagram zit een lob).
  • Volgens de heer Westenberg van de Radio Controle Dienst is het niet mogelijk om met een marifoon van 1 of 5 watt met een rubberantenne op zeeniveau een betrouwbare verbinding te realiseren. Uitgangspunt bij het gebruik van marifoon is een schip met een mast van 5 meter met daarop een antenne van een meter.
  • Volgend jaar worden op verschillende plaatsen nieuwe antennes geplaatst en wordt alles herzien en gemoderniseerd, aldus de heer Westenberg.

Conclusies
Uit dit beperkte onderzoek zijn een aantal voorzichtige conclusies te trekken:

  1. De afstand speelt een grote rol in het wel of geen verbinding kunnen maken. Maar de afstand verklaart niet de slechte resultaten op locatie 4 en 5. Het resultaat van de verbinding met het Kustwachtcentrum wordt wellicht verklaard door de tweede opmerking. Voor het resultaat van de verbinding met Schiermonnikoog is geen directe verklaring.
  2. Een zendvermogen van 5 watt lijkt niet de oplossing van het probleem met de verbindingen te zijn.
  3. Uit eerdere testen op een groot deel van het wad is gebleken dat het wel mogelijk is om met een telefoon een verbinding met de zeeverkeerspost en het Kustwachtcentrum te maken.

In dit onderzoek zijn de verbindingen getest nabij de zeedijk, dus aan de rand van het wad. Voor de volledigheid is het zinvol om aan het begin van het komende wadloopseizoen nog een aantal testen op diverse plaatsen op het wad uit te voeren.

Fedde Knol
Pier Soepboer

Holwerd, 24 maart 2001