Nieuwsarchief Wadlopen 2000 - 2006

WADLOPER PIETENS HAALT BAKZEIL BIJ RAAD VAN STATE

maandag 21 mei 2001

DEN HAAG - Op 27 maart jl. diende voor de Raad van State te Den Haag de zaak van wadloper Pietens uit Den Andel tegen de uitspraak van de bestuursrechter te Leeuwarden. De bestuursrechter had Gedeputeerde Staten van Fryslân (dus de provincie) in het gelijk gesteld door Pietens een wadloop-B-vergunning te weigeren.
Begin 1999 vroeg Pietens een wadloop B-vergunning aan. Hij gaf daarbij Wadloopcentrum Pieterburen op als referent. Deze organisatie kon hem geen goede referentie geven voor het zelfstandig organiseren en leiden van wadlooptochten. GS besloot daarop hem de vergunning niet te verlenen. Pietens vocht de zaak aan bij resp. de bezwaarschriftencommissie van de provincie en bij de bestuursrechter te Leeuwarden. Deze stelden GS in het gelijk. Pietens stelde beroep in bij de Raad van State.

Uitspraak
De Raad van State heeft nu uitspraak gedaan in deze zaak en de uitspraak van de bestuursrechter bevestigd. Gedeputeerde Staten van Fryslân is in het gelijk gesteld en heeft volgens de Raad Pietens terecht een B-vergunning geweigerd. Pietens staat nu de weg open naar het Europese Hof in Straatsburg om daar te proberen zijn gelijk te krijgen.

In 2000 is door Pietens opnieuw een B-vergunning aangevraagd. Ook deze is door GS geweigerd, vanwege het ontbreken van een goede referentie. De bezwaarschriftencommssie heeft GS in het gelijk gesteld. De zaak is nu aanhangig gemaakt bij de bestuursrechter.

Voor 2001 heeft Pietens weer een B-vergunning aangevraagd. Omdat Pietens nog niet over een goede referentie beschikt, is ook deze vergunning geweigerd. Niet bekend is of hij daartegen in beroep gaat.

Lammert Kwant