W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Wadlopen 2000 - 2006 3 x POLITIECONTROLE MEI/JUNI 2001

Nieuwsarchief Wadlopen 2000 - 2006

3 x POLITIECONTROLE MEI/JUNI 2001

zaterdag 9 juni 2001

De wadloopsport is na de MKZ weer op gang gekomen en daarmee ook de politiecontroles van groepen wadlopers. Op verzoek van Waterpolitie Lauwersoog werden op woensdag 16 mei drie groepen wadlopers op Ameland gecontroleerd door de politie van Ameland. Er werden geen onregelmatigheden geconstateerd. Wel werden de namen van de gidsen genoteerd om te worden doorgegeven aan Waterpolitie Lauwersoog.

Op zondag 20 mei werden twee groepjes wadlopers bij Wierum gecontroleerd door Eelco Duurken, Waterpolitie Lauwersoog. Hier evenmin onregelmatigheden. Op zaterdag 9 juni opnieuw controle bij Wierum, voor zover bekend geen onregelmatigheden.

Naar verluid ligt wat betreft het provinciaal bestuur (een van de partijen in het Handhavingsoverleg Waddenzee) dit jaar de nadruk van de controles op de 'ontheffingshouders' (de natuureducatieve centra). Dat neemt niet weg dat het een agent vrij staat naar eigen inzicht ook andere groepen regelmatig te controleren.

Lammert Kwant