W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Wadlopen 2000 - 2006 WADGIDS MET 25 'UITVALLERS' GEVERBALISEERD

Nieuwsarchief Wadlopen 2000 - 2006

WADGIDS MET 25 'UITVALLERS' GEVERBALISEERD

woensdag 26 september 2001

Onlangs is tegen een wadgids proces-verbaal opgemaakt wegens het begeleiden van ca. 25 'uitvallers'. De groep (ongeveer 65 personen groot) liep een terugtocht van Ameland naar Holwerd olv. 4 A-machtiginghouders van een wadlooporganisatie (maximale groepsgrootte in deze hoedanigheid 70 deelnemers). Bij het Wilhelminagaatje (de laatste geul, ca. 500 m van de landaanwiningswerken) werd besloten met een deel van de groep olv. van drie gidsen tegen de straffe westenwind in naar de veerdam van Holwerd te lopen.

Terug naar de dijk
Voor diverse vermoeide deelnemers (ca. 25 personen) werd de mogelijkheid ingesteld olv. de vierde gids gids de veel kortere route min of meer met de wind mee naar de dijk bij Ternaard te lopen. Daar werd de groep opgewacht door een verbalisant die constateerde dat de groep uit 25 deelnemers bestond, meer dan is toegestaan voor een individueel wadgids. Tegen het verweer van de wadgids dat het om overmacht ging en dat het een veiligheidszaak was naar Ternaard te lopen, antwoordde de verbalisant dat het parket dat maar moet uitmaken. De betrokken gids heeft aangekondigd de zaak te zullen laten voorkomen. Waarschijnlijk zal de zaak niet voor de zomer van 2002 worden behandeld.

Soortgelijk geval
Een soortgelijk geval heeft zich in de nazomer van 2000 voorgedaan op de route naar Engelsmanplaat. Een gids werd geverbaliseerd ivm. het begeleiden van ca. 18 personen. De groep bestond aanvankelijk uit ca. 22 deelnemers olv. twee wadgidsen (B-vergunninghouders). Halverwege de Engelsmanplaat werd het voor vier deelnemers beter geacht de tocht af te breken en terug te keren naar de dijk. Dit geschiedde olv. een van de beide gidsen. Deze gids vertrok na gedane arbeid naar huis. Een verbalisant constateerde (bij terugkeer van de rest van de groep op de dijk) dat de gids die de hele tocht gelopen had meer deelnemers bij zich had dan wettelijk is toegestaan. Ook hier het verweer dat het min of meer om overmacht ging. Waarschijnlijk nog dit jaar zal deze zaak door de kantonrechter te Leeuwarden worden behandeld.

Overigens zijn er op dezelfde dag dat de gids met 25 uitvallers is geverbaliseerd op de dijk bij Wierum twee wadlopers opgeschreven die niet over de vereiste papieren bleken te beschikken. Het betrof adspirant-gidsen van een wadlooporganisatie, die zonder begeleiding aan een oefentocht bezig waren. Tip: snel een C-vergunning aanvragen, een formaliteit !

Lammert Kwant