W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Wadlopen 2000 - 2006 KANAAL 4 WAARSCHIJNLIJK NOODOPROEPKANAAL WADLOOPSPORT

Nieuwsarchief Wadlopen 2000 - 2006

KANAAL 4 WAARSCHIJNLIJK NOODOPROEPKANAAL WADLOOPSPORT

dinsdag 27 november 2001

LEEUWARDEN - Waarschijnlijk wordt VHF kanaal 4 in de toekomst het noodoproepkanaal voor de wadloopsport. Dit is een van de aanbevelingen op basis van de bevindingen van de wadlopers-reddingsoefening 'Paesensrede' (juni 2000) en op basis van onderzoek dat is verricht door gidsen van Wadloopcentrum Fryslân. Daarbij is gebleken dat VHF kanaal 16 (het gebruikelijke noodoproepkanaal) op veel plaatsen op de wadlooproutes niet goed is te ontvangen. Verder onderzoek (onder) wees uit dat kanaal 4 wel goed is te ontvangen. Kanaal 4 is de 'Centrale Meldpost Waddenzee', welke wordt beheerd door de Kustwacht op de Brandaris van Terschelling.

Aanbevelingen
Enkele andere aanbevelingen: de groepen van de wadlooporganisaties zullen gedurende de hele wadlooptocht met portofoon-marifoon het radioverkeer gaan uitluisteren. Dit om de Kustwacht in de gelegenheid te stellen een eventuele noodoproep te kunnen verifiëren. Enkele jaren werd een groots opgezette reddingsactie op touw gezet naar aanleiding van een vermeend ongeluk met wadlopers op het Amelander Wad. Er was niets aan de hand, maar de Kustwacht slaagde er niet in contact te leggen met de wadlopers en wilde geen risico nemen. Of het uitluisteren van de marifoon ook van de B-vergunninghouders zal worden verlangd is nog niet duidelijk.
Benadrukt wordt verder dat het belangrijk is dat precies bekend is hoeveel deelnemers er zijn bij wadlooptochten. Tijdens de reddingsoefening bestond hierover onduidelijkheid, waardoor niet goed kon worden vastgesteld of iedereen aan boord was. Overigens is registratie daarvan enkele jaren geleden al verplicht gesteld.

De aanbevelingen zijn besproken door de wadlooporganisaties en door de Wadloopadviescommissie. Binnenkort zullen ze door Gedeputeerde Staten van Fryslân worden vastgesteld. Mogelijk worden de voorwaarden bij de wadloopvergunning enigszins aangepast.

Lammert Kwant


TEST VERBINDINGEN KANAAL 4, 5 EN 67 OP 11 AUG. 2001
Kanaal Brandaris Ameland Schier N.B.O.L
1. Route AMELAND, oost van veerdam Holwerd
5 goedniets53.23.725.53.41
4goed
67 goedniets
2. Route Ameland, west Wilhelminagaatje
5 goedgoed53.24.375.56.34
4goed
67 goedniets
3. Route Ameland, geul 600 m ZO van HB8
5 goedslecht53.25.225.55.66
4goed
67 goedniets
4. Route Ameland, laatste geul
5 goedslecht53.26.475.54.14
4goed
67 goedniets

5. Route PINKEGAT, rijsdammen NW van Wierum
5 goedgoed53.24.295.59.71
4goed
67 goedslecht
6. Route Pinkegat, prikkegeul
5 goedgoed53.25.225.59.20
4goed
67 goedmatig
7. Route Pinkegat, 150m zuid van HB13
5 goedgoed53.26.675.58.60
4goed
67 slechtslecht

8. Route ENGELSMANPLAAT, rijsdammen NO van Wierum
5 goedmatig53.24.666.02.09
4goed
67 goedslecht
9. Route Engelsmanplaat, prikkegeul
5 goedgoed53.25.556.02.28
4goed
67 goedslecht
10. Route Engelsmanplaat, Engelsmanplaat
5 goedgoed53.27.166.02.78
4goed
67 slechtslecht

11. Route SCHIERMONNIKOOG, Hornhuizer wad/LW32
5 goed53.26.506.22.58
4goed
67 slecht
12. Route Schiermonnikoog, Eilander Balg EB 5
5 goed53.26.596.19.27
4 goed
67 goed
13. Route Schiermonnikoog, Sprutel
5 goed53.28.006.16.00
4goed
67 niets

Bron: Pier Soepboer, Wadloopcentrum Fryslân