W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Wadlopen 2000 - 2006 NIEUW BESTUUR EN AMBITIEUS PROGRAMMA WADLOOPCENTRUM PIETERBUREN

Nieuwsarchief Wadlopen 2000 - 2006

NIEUW BESTUUR EN AMBITIEUS PROGRAMMA WADLOOPCENTRUM PIETERBUREN


Kantoor wadloopcentrum

woensdag 1 februari 2006

PIETERBUREN - Sinds 1 januari jl. heeft Stichting Wadloopcentrum Pieterburen een nieuw bestuur. Het oude bestuur bestond uit 11 mensen, incl. een Dagelijks Bestuur van 6 personen. Het nieuwe bestuur is kleiner en bestaat uit totaal 6 personen. Vier leden van het oude bestuur maken ook deel uit van het nieuwe bestuur.

De taakverdeling is:
Cees Mijdendorp, voorzitter
Aldert Wester, secretaris
Mark de Waard, penningmeester
Jan Hendriks, bestuurslid Organisatie en PR
Klaas Laansma, bestuurslid Opleiding en interne communicatie
Rudina de Lange, belast met camping, boot en gebouw.

Ambitieus programma
Het nieuwe bestuur heeft niet stil gezeten en een ambitieus programma voor 2006 gepresenteerd. Het aantal tochten is ongeveer hetzelfde gebleven als de afgelopen jaren (ca. 125 tochten), maar er zijn diverse nieuwe tochten bedacht.
De klassieke tocht van Wierum naar de Engelsmanplaat op en neer bv. is komen te vervallen en vervangen door een tocht per boot uit Lauwersoog naar Paesensrede en vervolgens lopend naar Engelsmanplaat (ca. 5 km lopen over harde ondergrond).
Op Engelsmanplaat wordt de groep weer door de boot opgepikt en overgevaren naar Schiermonnikoog. Ook kan men er soms voor kiezen op Engelsmanplaat van boord te gaan en een zwerftocht te lopen naar het noord van Engelsmanplaat gelegen Rif.

Bijzondere wadlooptochten
Ook het aantal 'hele oversteken' naar Schiermonnikoog is beperkt en vervangen door de Brakzand-tocht, waarbij met een boot vanuit Lauwersoog een half uur wordt gevaren. Vervolgens van boord op de Brakzand, een zandbank halverwege Schiermonnikoog. Vandaar een tocht over zandig terrein naar Schiermonnikoog.

Na een oversteek naar Simonszand bestaat enkele keren de mogelijkheid om niet zoals meestal gebruikelijk met de boot terug te varen naar Noordpolderzijl, maar over te worden gevaren naar Schiermonnikoog. Vanaf de oostpunt van dit eiland gaat het vervolgens met de Balgexpress naar de bewoonde wereld van Schiermonnikoog.

Overigens kan er met het wadloopcentrum als voorheen ook worden gelopen naar Ameland, Schiermonnikoog (de hele oversteek), naar of van Simonszand en naar Rottumeroog. Verder de zwerftochten in het Robbengatgebied en bij Noordpolderzijl. Het totaal aantal van deze tochten is echter minder dan de afgelopen jaren en vervangen door de speciale tochten.

Ook de website is vernieuwd, zie www.wadlopen.com.

Lammert Kwant