W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Wadlopen 2000 - 2006 WADGIDS RAAKT VERGUNNING KWIJT, GEEN BEZWAAR AANGETEKEND

Nieuwsarchief Wadlopen 2000 - 2006

WADGIDS RAAKT VERGUNNING KWIJT, GEEN BEZWAAR AANGETEKEND

vrijdag 1 februari 2002

LEEUWARDEN - Gedeputeerde Staten (GS) van Friesland, Groningen en Noord-Holland hebben de wadloopvergunning van de gids die op 10 maart 2001 op het Amelander Wad in de problemen kwam en die met zijn groep met reddingsboten van het wad moest worden gehaald, ingetrokken. De Wadloop Advies Commissie had hiertoe geadviseerd.

Deze commissie was op grond van verslagen van de gids zelf, de deelnemende groep en van de reddende instanties van mening, dat de gids een aantal wadlooptechnisch foutieve inschattingen en beslissingen van fundamentele aard heeft gemaakt (foutieve koers gelopen, te laat vertrokken, matige weersomstandigheden), een wadgids onwaardig, en adviseerde GS daarom de vergunning in te trekken.
Eind januari 2002 was de termijn verstreken waarop tegen de beslissing bezwaar kon worden aangetekend, de betrokken gids heeft geen bezwaar gemaakt.

Bron: o.m. Informatiebulletin Wadlopen, dec. 2001