W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Wadlopen 2000 - 2006 Infopanelen langs Groninger noordkust

Nieuwsarchief Wadlopen 2000 - 2006

Infopanelen langs Groninger noordkust


Infopaneel Noordpolderzijl

vrijdag 15 maart 2002

NOORDPOLDERZIJL - Gedeputeerde Rita Jansen van de provincie Groningen heeft vrijdag 15 maart 2002 in aanwezigheid van enkele genodigden in Noordpolderzijl vijf panelen met informatie over de Groninger noordkust onthuld. Ze deed dat door het infopaneel in Noordpolderzijl van een stuk pakpapier te ontdoen. Het infopaneel in Noordpolderzijl is een van de vijf onlangs geplaatste panelen die als een (althans volgens Avifauna) 'kralensnoer' langs de noordkust te vinden zijn. Allemaal zijn ze te vinden bij de startpunten van wadlooproutes: Westpolder (Schiermonnikoog voor sommigen), Negenboerenpolder (Schiermonnikoog en Simonszand), Linthorst Homanpolder (Robbengattochten), Noordpolderzijl (Noordpolderzijltocht) en Emmapolder (Rottumeroog). De borden geven informatie over de kwelders en de vogels die langs de noordkust voorkomen. De vormgeving is in stijl: een vliegende vogel (op een kromme paal). Aan de poten van de vogel hangt het infopaneel.

Genodigden
Het project is een initiatief van Avifauna Groningen en wordt gesteund door diverse organisaties, o.a. Stuurgroep Waddenprovincies en Waddenvereniging. Met de infopanelen hoopt Avifauna de bezoekers van de noordkust meer bewust te maken van de vogelrijkdom en de kwetsbaarheid van het gebied.
In een toespraak pleitte Avifauna-voorzitter van de Brink er voor om tot verdergaande beschermende maatregelen over te gaan van de kwelders aan de noordkust, oftewel (meer) delen van de noordkust voor betreding af te sluiten. Volgens hem wordt in toenemende mate verontrusting door wandelaars e.d. op de kwelder geconstateerd. Dit gaat ten koste van de rust van de vogels. Gedeputeerde Jansen sprak meer in termen van 'algemeen beheer', waarbij ook gekeken moest worden waar betreding gewenst is en waar niet.

Ca. 40 genodigden woonden de bijeenkomst bij, onder wie veel vogelliefhebbers en ondergetekende. Niet tot ieders tevredenheid waren niet uitgenodigd de makers van het buitendijkse kwelderlandschap, t.w. de boeren langs de noordkust en Rijkswaterstaat.

Lammert Kwant