W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Wadlopen 2000 - 2006 NATUURMONUMENTEN WIL GRONDEN RONDOM GRIEND KOPEN

Nieuwsarchief Wadlopen 2000 - 2006

NATUURMONUMENTEN WIL GRONDEN RONDOM GRIEND KOPEN

zaterdag 23 maart 2002

GRIEND - De Vereniging Natuurmonumenten wil 4500 hectare grond rondom het vogeleiland Griend verwerven. Alleen op die manier worden de natuurwaarden van het kleine eiland onder Terschelling veiliggesteld, menen de natuurvrienden. Er vinden nu verkennende gesprekken over een overdracht met de Dienst Domeinen plaats. Volgens Otto Overdijk, beheerder Waddengebied, zijn er verschillende manieren om de grond rondom Griend te verkrijgen. Natuurmonumenten overweegt om het gebied te kopen, te pachten of om een beheerscontract met de staat te sluiten. 'Wat voor vorm maakt mij niet uit. Dit gebied moet beter beschermd worden'.

'Van ons erf af'!
Overdijk stelt dat onder meer de mechanische kokkelvisserij veel schade aan het kwetsbare gebied berokkent. 'Hoe kan het beter dan dat wij het gebied in eigendom hebben en min of meer kunnen zeggen: van ons erf af'. Naast de verwerving van de gronden bij Griend, heeft Natuurmonumenten (25.000 leden in Friesland) ook het oog laten vallen op de aanpalende Ballastplaat. De vereniging heeft al in totaal 6000 hectare grond in de buurt van Texel en Vlieland in beheer. Dat is geregeld door een zogeheten beheerscontract. Overdijk: 'Aan een dergelijke constructie zitten we nu ook te denken'. Er is echter nog een lange weg te gaan. Het zal volgens Overdijk nog tussen de vijf en tien jaar duren voordat Natuurmonumenten daadwerkelijk zeggenschap over het gebied rondom Griend zal hebben.

Uitkopen kokkelvissers ?
Ook de Haagse politiek is druk doende met het terugdringen van de mechanische kokkelvisserij in de Waddenzee. Zo overweegt men om een deel van de kokkelvissers uit te kopen. Volgens Overdijk loopt dat plan mooi gelijk op met dat van Natuurmonumenten. 'Stel dat de helft van de kokkelvissers op een gegeven moment is uitgekocht, dan kunnen wij het beheer over de helft van de gronden rondom Griend krijgen'.

Bron: Leeuwarder Courant

Naschrift L.Kwant:
Als wadloper wordt ik van bovenstaand bericht niet vrolijk. Een dankzij vele betalende leden en de Postcodeloterij kapitaalkrachtige natuurbeschermingsorganisatie stelt zijn belangen veilig door forse stukken Waddenzee op te kopen. Afwachten maar of je er als recreant (bv. wadloper naar Griend) nog wat kunt ondernemen.
Of is het een idee als watersporters en wadlopers de handen ineen slaan, en proberen ook delen van de Waddenzee te kopen ? Bv. het wantij van Ameland? Dan kunnen we daar onze belangen veilig stellen. Misschien kan de Postcodeloterij er een zak met geld bijleveren.
Ik ga er van uit dat de rijksoverheid met duidelijk beleid gaat komen hoe men met deze zaken wil omgaan.