W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Wadlopen 2000 - 2006 Nieuwe Hydrografische kaart Oostelijk Waddengebeid: 7 nieuwe eilanden/zandplaten gekarteerd ?!

Nieuwsarchief Wadlopen 2000 - 2006

Nieuwe Hydrografische kaart Oostelijk Waddengebeid: 7 nieuwe eilanden/zandplaten gekarteerd ?!


Vier van de nieuwe eilandjes op het Groninger Wad
Bron: Hydrografische Kaart

Gegevens hydrografische kaart niet helemaal in overeenstemming met gegevens lodingskaart en met de feitelijke situatie

vrijdag 12 april 2002

Half maart 2002 is de Hydrografische kaart Waddenzee oostblad, editie 2002 (no. 1812) verschenen. Niet alleen de betonning is up to date (eind januari 2002) weergegeven, ook recente lodingen zijn verwerkt. Vergelijking van editie 2002 met editie 2001 laat zien dat er topografisch enkele interessante dingen veranderd zijn (althans volgens de kaart).

Nieuwe eilanden op het wad
De kaart geeft 7 nieuwe eilandjes/zandplaten aan t.o.v. de vorige editie. Dit zijn gebieden die (net) boven gemiddeld hoogwater (GHW) liggen, het criterium of iets op de kaart geel wordt gekleurd ('eiland') of groen ('wad'). Bij Noordpolderzijl en op de Andelbult liggen drie van dergelijke plaatjes, tussen Geul van Brakzand en Glinder twee, verder een op de Lauwerswal ten noorden van de Zuid Oost Lauwers en een klein plaatje wordt gekarteerd zuid van de Boschplaat van Rottumerplaat. Welke wadlopers zetten deze plaatjes op hun naam ? Dicht bij huis liggen hier uitdagingen. Zie echter onder.

Engelsmanplaat en Simonszand
De topografie van Engelsmanplaat en Simonszand komt op de nieuwe kaart meer met de realiteit overeen dan op editie 2001 (en eerder). Engelsmanplaat wordt veel kleiner weergegeven dan de afgelopen jaren, evenzo Het Rif ten noorden van Engelsmanplaat. Simonszand was de afgelopen jaren gekarteerd tegen de Eilander Balg aan. Wadlopers weten dat de hoogste plek tegen de Zuid Oost Lauwers/Spruit aan ligt. Daar is het nu ook gekarteerd.

Boschwad
In het Boschwad ten zuiden van Rottumerplaat is een duidelijk wantij gekarteerd, t.w. tussen de tonnen BW 10 en BW 8A ! Zou het daar echt zo ondiep zijn? De wadlopers die de laatste jaren Rottumerplaat belopen hebben zijn er bij mijn weten alle keren op de kruising Boschwad/Schild door heen gegaan. Het is de moeite waard om dit wantij eens te gaan bekijken (tussen 15 mei en 1 september is de toegang is er wel verboden). Zie echter onder.

Klopt de kaart ??
Kees Dijkema stuurde mij een e-mail en vroeg zich af of deze 7 eilandjes inderdaad wel boven GHW liggen. En of genoemd wantij in het Boschwad wel bestaat. Bestudering van de lodingskaart bracht aan het licht dat 6 van de 7 eilandjes die naam niet verdienen, Ze liggen 2 - 4 dm beneden GHW. Dat betekent dat ze bij doodtij dikwijls wel net droog blijven liggen, maar dat ze het criterium 'eiland/zandplaat', dwz. boven GHW gelegen niet halen. Het plaatje ten zuiden van Rottumerplaat ligt precies op GHW (+ 10 dm NAP).

Ook het wantij in het Boschwad tussen BW 10 en BW 8A bestaat niet. De karteerder (zowel van de lodingskaart als van de hydrografische kaart) heeft hier erg optimistisch geïnterpoleerd tussen dieptegegevens. Schipper de Jonge van de 'Boschwad' bevestigt dat passage van het Boschwad voor een wadloper hier niet mogelijk is.

Hydrografische Dienst
Over zowel de 'eilandjes' als de ondiepte in het Boschwad is met de Hydrografische Dienst contact opgenomen. Men baseert zich op de door Rijkswaterstaat verstrekte lodingsgegevens.
Volgens mij gebruikt de Hydrografische Dienst de gemiddelde hoogwaterstanden niet helemaal correct, nl. ca. 3 dm lager dan de door RIKZ in de Getijtafels voor Nederland bekendgemaakte gemiddelde hoogwaterstanden. Ik heb hierover met de Hydr. Dienst opnieuw contact opgenomen.

De Hydrografische Kaart kost € 22.50 incl. btw en is verkrijgbaar bij de meeste watersportzaken en de ANWB. Het is losbladig uitgegeven met als gevolg dat (althans bij mij) de bladen voortdurend wanordelijk door elkaar liggen.

Reductievlak gaat van LLWS naar LAT
Overigens heeft de Hydrografische Dienst bekend gemaakt dat over enkele jaren het reductievlak (de nullijn) van de Hydrografische Kaart nog verder naar beneden zal worden gebracht en wel volgens internationale maatstaven op LAT = Lowest Astronomical Tide. Dit vlak ligt nog 1 - 2 dm lager dan het nu gebruikte gemiddelde LLWS. Dat betekent dat nog meer topografische details van geulen in de Waddenzee verloren zullen gaan en de wantijen zullen worden gepresenteerd als brede, groen gekleurde, overal doorwaadbare vlaktes. Ondergetekende haakt dan af als gebruiker na 29 jaar de kaart te hebben gekocht, voor topografische informatie heeft de kaart dan voor wadlopers geen betekenis meer. Ik heb de Hydrografische Dienst van dat standpunt op de hoogte gebracht.

Lammert Kwant