W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Wadlopen 2000 - 2006 PIETENS OP HERHALING

Nieuwsarchief Wadlopen 2000 - 2006

PIETENS OP HERHALING

zaterdag 4 mei 2002

Uit het Dagblad van het Noorden van zaterdag 4 mei 2002

"WADGIDS DOOR 'HETZE' BRODELOOS"

Door Chris Klomp

GRONINGEN - Wadloopgids Jan Pietens uit Den Andel heeft het helemaal gehad met de Stichting Wadloopcentrum Pieterburen (SWP). Het centrum weigert een positieve referentie af te geven waardoor de gids geen vergunning kan krijgen. De man vecht al jarenlang tegen de 'zwartmakerij'. Het is alsof je daar een beerput opentrekt. Ik zou niet met mensen om kunnen gaan. Ze hebben een beeld van me neergezet dat niet best is. Je mag gerust zeggen dat ze van mij als mens niets hebben overgelaten'. Door de negatieve referenties van het wadloopcentrum kan de ervaren wadloper geen B-vergunning krijgen om met groepen van 12 personen een wadtocht te lopen. Samen met de voor de vergunningen verantwoordelijke Stuurgroep Waddenprovincies zoekt hij nu teleurgesteld naar een andere organisatie die hem wel een kans wil geven.

Cirkeltje
Pietens stond gisteren (vr. 3 mei 2002) voor de zoveelste keer voor de rechter. Om wederom een besluit om hem geen vergunning te geven aan te vechten. De man zit volgens de Stuurgroep Waddenprovincies in een raar cirkeltje. Zonder positieve referentie van de SWP kan de Stuurgroep nl. geen vergunning afgeven. 'Bij twijfel over een gids doen wij dat gewoon niet. Er speelt iets tussen het wadloopcentrum en Pietens. Wij hebben daarom aan hem voorgesteld om bij een andere organisatie te laten zien wat hij kan. Als die een positieve referentie afgeven, kunnen wij de vergunning verlenen', aldus Fokke Wagenaar van de Stuurgroep.
Volgens Pietens voeren enkele bestuursleden van het wadloopcentrum een ware hetze tegen hem. En dat is raar want de man heeft nu juist bij die organisatie de hele opleiding tot wadgids succesvol afgerond. Bovendien mag Pietens wel met groepen van 50 personen in een beperkt gebied het wad op. 'Ze vinden me technisch een hele goede gids, maar ik zou niet met mensen om kunnen gaan en ik zou eigenzinnig zijn. Het klopt dat ik niet constant de hele tocht met mensen praat, maar dat hoeft ook niet. Iedereen doet het op zijn eigen manier'. De impasse tussen het centrum en de gids kan volgens Wagenaar van de Stuurgroep alleen worden opgelost door een 'bypass' te maken. 'We moeten om het Wadloopcentrum Pieterburen heen. Daar zit het blijkbaar allemaal te diep. Ik wil nu op zoek naar een organisatie waar Pietens een soort opfriscursus krijgt en kan laten zien dat het met mensen om kan gaan'. Pietens zelf heeft zijn hoop nog enigszins op de rechter. 'De rechter kan beslissen om mij alsnog op basis van individuele referenties een vergunning te geven. Dan kan ik aan de slag'. De rechter doet over zes weken uitspraak.

Illegaal
Wadloopgids Jan Pietens heeft grote moeite met het verkrijgen van een vergunning en dat is volgens Pietens 'extra frustrerend' omdat er ook gidsen illegaal op het wad zouden lopen'. 'Ze lopen soms zelfs zonder vergunning naar Ameland. En dat is pas gevaarlijk'. Fokke Wagenaar van de Stuurgroep Waddenprovincies bevestigt het illegaal lopen, maar volgens hem blijft de schade beperkt. 'Het gaat vaak om tochten vlak langs de dijk of een klein stukje het wad op. We houden dit echter goed in de gaten. Er heerst een enorme sociale controle onder de gidsen'.


Naschrift
Boven beschreven rechtzaak betrof een zitting van de bestuursrechter in Groningen n.a.v. de wadloop B-vergunning die Pietens voor het seizoen 2000 is geweigerd. Eerder procedeerde hij vergeefs tot voor de Raad van State over een geweigerde wadloopvergunning voor het seizoen 1999. Voor het seizoen 2000 had de bezwaarschriftencommissie van de provincie Groningen Gedeputeerde Staten van deze provincie in het gelijk gesteld door Pietens de gevraagde B-vergunning te weigeren. Pietens ging hiertegen in beroep en dat beroep werd in bovengenoemde zaak behandeld. Pietens heeft overigens wel een wadloop C-vergunning, waarmee hij zelf, individueel, kan gaan en staan op het wad waar hij wil.

Het is jammer dat de verslaggever Chris Klomp niet de visie van Wadloopcentrum Pieterburen heeft gevraagd. Mogelijk had men daar geen commentaar gegeven, maar hij had in elk geval kunnen vermelden dat hij het Wadloopcentrum om commentaar heeft gevraagd.

Misplaatst optimisme
Overigens is Pietens erg optimistisch over de mogelijkheden van de rechter hem de vergunning te verlenen. De bestuursrechter kan eventueel besluiten de zaak terug te verwijzen naar de Stuurgroep Waddenprovincies die de zaak daarna opnieuw bekijkt. Het nemen van een andere beslissing wordt overigens wel lastig als er geen andere referentie ligt dan dat van Wadloopcentrum Pieterburen.

Pietens heeft jaren verloren laten gaan met het zoeken naar een andere organisatie voor een positieve referentie. In de zomer van 1998 is hem dat al geadviseerd. Hij laat er wel erg veel gras over heengroeien en bijt zich tot vervelens toe vast in uitzichtloze procedures.

Rijkdom ligt in het verschiet
Verder denkt verslaggever Klomp (of Pietens?) misschien wel dat de bomen in de wadloopsport tot in de hemel groeien. Mocht Pietens toch op een of andere manier aan een B-vergunning komen (met daarbij niet onbegrijpelijk het gevoel gerehabiliteerd te zijn) dan begint voor hem de lange weg zelf naam als wadgids op te bouwen. Via de VVV, mond op mond reclame, via internet en vooral via het bieden van een goed en betrouwbaar product. Daar gaat jaren overheen. De titel van het artikel in het Dagblad van het Noorden "Wadgids door 'hetze' brodeloos", is dan ook totaal uit de lucht gegrepen.

Ontheffinghouder ?
Bij mijn weten en volgens bovenstaand artikel heeft Pietens nu (2002) wel de mogelijkheid als 'ontheffinghouder' natuurwetenschappelijke excursies op het wad te organiseren en te begeleiden op enkele kleine, welomschreven plaatsen. Voor groepen (mits er nog een begeleider meegaat) tot 50 personen. Mijn (ongevraagde) advies aan Pietens is zich daarop te concentreren, een goed product te leveren en verder zijn verlies te nemen. Vraag is nl. welke van de andere (zes) organisaties dan Wadloopcentrum Pieterburen er op zitten te wachten Pietens een 'opfriscursus' aan te bieden of een complete opleiding voor hem te verzorgen. Als Pietens zakt en een nieuwe negatieve referentie krijgt, kan een dergelijke organisatie nog leuke tijden tegemoet gaan als Pietens opnieuw gaat procederen.

Lammert Kwant