W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Wadlopen 2000 - 2006 NIEUWE VEERBOOT AMELAND KRIJGT VORM

Nieuwsarchief Wadlopen 2000 - 2006

NIEUWE VEERBOOT AMELAND KRIJGT VORM

logo wpd

maandag 4 november 2002

WARTENA - De loods van scheepswerf Bijlsma te Wartena ligt vol met staalplaten. Hier en daar worden de contouren zichtbaar van ruimten die samen een veerboot moeten gaan vormen. Volgend jaar (2003) worden ze aaneengesmeed en dan is de nieuwe Oerd af. Het schip vervangt de naamgenoot die nu dienst doet op de vaart Holwerd - Ameland. De Oerd komt er vrijwel net zo uit te zien als de Sier. Wel zijn er een paar aanpassingen.

Aanpassingen
Het parkeerdek wordt wat breder opgezet, de opstelstroken voor de auto's worden daarmee wat ruimer. Dat betekent dat de trappen naar de salons wat smaller worden. De totale breedte van het schip moet gelijk zijn aan die van de Sier, anders past het schip niet aan de kade.
De voorbereidingen voor de nieuwbouw zijn twee jaar geleden begonnen. In september is de daadwerkelijke bouw van start gegaan. In Wartena wordt de machinekamer gemaakt, evenals de twee ringen die daar boven komen.

De aandrijving van de Oerd zal enigszins anders zijn dan die bij de Sier. Dit laatste schip loopt zoals bekend nogal wat vertraging op bij lage waterstanden in de Waddenzee. De met de Sier opgedane ervaring is gebruikt bij het ontwerpen van de constructie voor de Oerd. Als de Oerd klaar is weegt hij 180 ton, is 73 meter lang en 15.90 meter breed.

De afwerking zal plaatsvinden bij Scheepswerf Bijlsma te Lemmer. Daar heeft eind 2002 ook de officiële kiellegging plaats. Te Lemmer vindt de assemblage van de Oerd plaats, daarvoor is in Wartena te weinig ruimte. Naar verwachting zal de Oerd zomer 2003 in de vaart komen. De huidige Oerd wordt dan verbouwd en ingezet op de route naar Schiermonnikoog.

Bron: Nieuwe Dockumer Courant


Eerder bericht:

donderdag 28 maart 2002

AMELAND - Wagenborg Passagiersdiensten bv (WPD) heeft dinsdag 26 maart jl. aan scheepswerf Bijlsma te Wartena Fr. opdracht gegeven voor de bouw van een nieuwe ro/ro-ferry voor de bootdienst Ameland - Holwerd. De rederij gaat tot nieuwbouw over om hiermee de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening op peil te houden.

Na een Europese aanbestedingsprocedure waarbij verschillende werven uit binnen- en buitenland waren betrokken, is de Nederlandse werf Bijlsma als beste uit de bus gekomen. De nieuwe veerboot wordt een vervolg op de in 1994 gebouwde veerboot 'Sier', welke eveneens door Bijlsma werd gebouwd. Het schip krijgt een capaciteit van 1200 passagiers en 72 personenauto's.

Oude Oerd gaat naar Schier
WPD zal met de nieuwe veerboot twee gelijkwaardige schepen in kunnen zetten op de lijn Ameland - Holwerd. Het ms. 'Oerd' zal daarna ingezet worden op de lijn Lauwersoog - Schiermonnikoog, als ondersteuning van het zusterschip 'Rottum'. Hierdoor wordt ook op deze veerdienst de capaciteit uitgebreid.

De productie van de nieuwe veerboot zal september 2002 aanvangen. Gedeelten van het schip zullen worden geproduceerd in Wartena. Het schip zal geheel overdekt in Lemmer worden geassembleerd en afgebouwd. Oplevering zal plaatsvinden naar verwachting mei 2003. De investeringskosten (ca. 15 miljoen euro = f 33 miljoen) worden geheel door Wagenborg gedragen.

Bron: Nieuwe Dockumer Courant

Naschrift L.Kwant
Het nieuwe schip krijgt dezelfde wijze van voortstuwing als de 'Sier', dwz. met 'jets' (waterstralen waarmee het schip zowel voortgestuwd kan worden als gestuurd) en niet met schroeven. Zoals Amelanders (en wadlopers) bekend raakt de Sier dikwijls achter op schema als er weinig water op het wad staat. Dit in tegenstelling tot de Oerd (die wordt voortgestuwd met schroeven) die vrijwel altijd volgens schema vaart.
Als de nieuwe veerboot letterlijk 'gelijkwaardig' wordt aan de Sier, zijn er straks twee veerboten die in de uren rond laagwater moeite hebben de dienstregeling bij te houden. Wagenborg wijt dit o.a. aan het verondiepen van de vaargeul ten westen van de veerdam van Holwerd. Daar wordt op dit moment vrijwel voortdurend gebaggerd. Naar verluid is WPD er voorstander van een nieuwe geul te graven door de wadplaat ten noordwesten van de Holwerder veerdam. Deze zou de route naar Ameland een stuk korter maken en mogelijk meer op diepte blijven. Zoals bekend is ook de vaarroute naar Schier enige tijd geleden verkort door de Glinder uit te graven. Om Terschelling bereikbaar te houden voor de veerboten van Doeksen is regelmatig 'onderhoud' nodig aan de Slenk en het Schuitengat ten zuiden van Terschelling.