W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Wadlopen 2000 - 2006 ARENICOLA 35 JAAR

Nieuwsarchief Wadlopen 2000 - 2006

ARENICOLA 35 JAAR


Maria Vadosa Sunt, de zeeën zijn doorwaadbaar
= lijfspreuk Arenicola

dinsdag 18 februari 2003

GRONINGEN - Op 8 februari 2003 was het precies 35 jaar geleden dat de Groninger Wadloop Vereniging Arenicola werd opgericht. Op zondag 16 februari werd dit herdacht door gidsen en leden tijdens een wadlooptocht op laarzen vanuit de Linthorst Homanpolder (Westernieland) naar Noordpolderzijl. In café Het Zielhoes te Noordpolderzijl werd na afloop gedineerd en geluisterd naar de lustrumrede van voorzitter Rijkmans.

Subvereniging Vindicat Atque Polit
Op 8 februari 1968 werd als een subvereniging van het Groninger Studentencorps Vindicat de 'Groninger Studenten Wadloopclub Arenicola' opgericht. De eerste tocht in mei 1968 naar Engelsmanplaat werd door de toenmalige bestuursleden in jacquet gelopen. Met bussen vol werden de leden de eerste jaren vanaf de Grote Markt in Groningen naar het wad vervoerd.
Lang is Arenicola niet verbonden geweest met Vindicat, in 1970 werd het een 'open' vereniging voor alle studenten. In 1985 werd de band met de universitaire wereld losser gemaakt door een 'open' vereniging te worden voor iedereen. De naam van de vereniging werd aangepast en sindsdien gaat de groep als 'Groninger Wadloop Vereniging' door het leven.

Van 1968 - 1976 werden de tochten op het Nederlandse wad meestal gelopen met St. Wadloopsport Pieterburen. In Duitsland werden ieder jaar enkele tochten gelopen met Christian Eisbein of Willem Schober.

Zelfstandige wadlooporganisatie
In 1976 besloot de vereniging een zelfstandige wadlooporganisatie te worden. Enkele leden van de vereniging hadden ondertussen voldoende kennis van het wadlopen opgedaan om veilig onder leiding van eigen gidsen te kunnen wadlopen. Met name Martin van der Wijk, Jaap Oudman (in 1988 verongelukt op de Mont Blanc) en ondergetekende timmerden aan de weg. En wat later ook Jan Rijkmans, Sjoerd Bouwman, Freerk Viersen, Gustaaf Tamminga en vele anderen. Door met eigen gidsen en vnl. alleen leden te lopen, kon er in kleine groepen worden gelopen.
Eenmaal, in 1980, werd een uitstapje gemaakt naar de Deense Waddenzee, waar twee eilanden werden belopen.

Een aantal keren is opheffing van de vereniging aan de orde geweest. In 1979 (in een tijd dat men ook in Pieterburen en Friesland merkte dat de toeristische belangstelling voor het wadlopen niet groot was) werd zelfs een opheffingsvergadering belegd omdat er weinig leden waren en er geen bestuursleden konden worden gevonden. De ledenvergadering vond opheffing echter voorbarig en er werd toch een nieuw bestuur benoemd.

Komst Wadloopverordening
In 1981 werd de eerste wadloopwet (de provinciale Wadloopverordening) van kracht in Groningen en Friesland. Sinds dat jaar kan er alleen nog maar worden wadgelopen met een vergunning. Arenicola is sindsdien een 'officiele' wadlooporganisatie met vergunning.
Arenicola heeft vanaf het begin (1996) meegedaan in het zgn. Wadloopconvenant. Hierin zijn afspraken gemaakt tussen de provincies en de wadlooporganisaties over de verdeling van wadlopers op de drukke routes op drukke dagen, met name weekenddagen in de zomer. En over het totaal aantal mee te nemen deelnemers per jaar. Arenicola ging accoord met 'de handen vrij' (alle dagen kunnen alle tochten worden ondernomen met desnoods 100 - 150 deelnemers), maar met een maximum van 1000 deelnemers per jaar.

Kleine groepen
Sinds 1976 wordt er door Arenicola vrijwel alleen met kleine groepen gelopen en op plaatsen en dagen waar en wanneer er niet al te veel andere wadlopers zijn. Het wadloopprogramma wordt begin maart vastgesteld als de programma's van de meeste andere wadlooporganisaties bekend zijn. Dan wordt er gekeken 'waar er ruimte is'. Zonder schuw te zijn, de contacten met de andere wadlooporganisaties zijn goed en aan ieder overleg wordt deelgenomen.
Het hele jaar worden er tochten georganiseerd, 's zomers de oversteken naar de vele eilanden in Nederland en Ost Friesland, 's winters worden enkele wadloopzwerftochten op laarzen georganiseerd. Het ledental is de laatste jaren constant, ca. 100 leden. Er zijn ca. 10 gidsen. Een enthousiaste groep adspirant-gidsen volgt een opleidingstraject.

Boek over Arenicola
In 1993, bij het 25-jarig bestaan, werd een boekje "Arenicola - 25 jaar wadlopen" gepubliceerd. De historie van de vereniging werd er uit de doeken gedaan en een groot aantal wadlooptochten van de vereniging of gidsen van de vereniging (bv. Vlieland-Texel en Vlieland-Richel v.v.) werd er in beschreven. Enkele exemplaren van dit boek zijn nog verkrijgbaar bij J.Rijkmans, tel. 050-3139670.

Behalve Arenicola maken dit jaar nog twee wadlooporganisaties een lustrum mee. St. Uithuizer Wad bestaat net als Arenicola 35 jaar, St. Wadloopcentrum Pieterburen bestaat 40 jaar.

Arenicola is op internet te vinden op www.arenicola.nl.

Lammert Kwant