W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Wadlopen 2000 - 2006 WADLOOPCONVENANT 2003-2008 GETEKEND

Nieuwsarchief Wadlopen 2000 - 2006

WADLOOPCONVENANT 2003-2008 GETEKEND

donderdag 20 maart 2003

LEEUWARDEN - Op het provinciehuis te Leeuwarden is donderdag 20 maart 2003 het Convenant Wadlopen 2003 - 2008 getekend door vertegenwoordigers van de drie waddenprovincies (Groningen, Fryslân en Noord Holland) en de zeven wadlooporganisaties (Wadloopcentrum Pieterburen, Wadloopcentrum Fryslân, Dijkstra's Wadlooptochten, St. Uithuizer Wad, Fryske Waedrinners, Arenicola en Wadgidsengroep Noord Nederland).

Nieuwe afspraken
In het Convenant zijn voor de komende 5 jaren nieuwe afspraken gemaakt over o.a.

  • maximale aantallen deelnemers op de wadlooproutes in de weekenden en hoe deze te verdelen tussen de organisaties
  • maximaal jaarlijks mee te nemen aantal deelnemers per organisatie
  • maximaal te organiseren aantal zwerftochten
  • opleiding van wadgidsen e.d.

In 1996 is een eerste convenant van kracht geworden. Deze werd in 1999 verlengd voor drie jaar. Najaar 2001 bleken de partijen het niet eens te kunnen worden over nieuwe afspraken, het 'oude' convenant is daarop met een jaar verlengd.

In 5 overlegrondes sinds half november 2002 is overeenstemming bereikt voor de komende jaren. Voor de meeste organisaties blijven de afspraken vrijwel dezelfde als in de eerdere convenanten. Wadgidsengroep Noord Nederland vond dat ze in vergelijking met andere organisaties in de eerdere convenanten wat onderbedeeld was en heeft zijn best gedaan op de verschillende wadlooproutes wat meer ruimte te krijgen. Uiteindelijk gingen alle partijen accoord.

Lammert Kwant