W@dgidsenWeb 2.1

U bent in menu 5. Nieuwsarchief

Broodkruimelpad

Home Wadlopen 2000 - 2006 PROCES VERBAAL VOOR WADLOPERS NAAR ROTTUMERPLAAT

Nieuwsarchief Wadlopen 2000 - 2006

PROCES VERBAAL VOOR WADLOPERS NAAR ROTTUMERPLAAT

dinsdag 22 april 2003

UITHUIZEN - Op Goede Vrijdag, 18 april jl. zijn Kees Wevers, Ype van Gorkum en Robert Hempenius er in geslaagd lopend Rottumerplaat te bereiken. Ze liepen tijdens het avondtij vanaf de Groninger vaste wal naar het eiland. Het was de bedoeling ter plaatse te overnachten en de volgende morgen terug te lopen naar de wal.

Gelasting rechtsomkeert te maken
Aan de rand van het eiland werden de overstekers echter tegengehouden door de dienstdoende vogelwachters die de wadlopers sommeerden rechtsomkeert te maken. Hiervan kon geen sprake meer zijn in verband met het inmiddels opkomende tij.
Daarop werd door de vogelwachters de bemanning van het LNV-inspectieschip 'Harder' opgeroepen. Dit schip voer uit en haalde de drie van het eiland. In het holst van de nacht werden ze in de Eemshaven op de kade gezet. Er is tegen de drie proces-verbaal opgemaakt op basis van overtreding van art. 17 van de Natuurbeschermingswet (betreding Rottumerplaat verboden).

Woordvoerder geschokt
Een woordvoerder van de Stuurgroep Waddenprovincies toonde zich geschokt over het gebeuren. Hij meende dat dergelijk gedrag de hele sector in een kwaad daglicht stelt.
Diverse wadlopers zijn echter van mening dat iemand die wil wadlopen naar Rottumerplaat maar weinig keuze heeft. Het beleid met betrekking tot de toegang van mensen op Rottumerplaat is zo rigoreus afwijzend (je maakt geen schijn van kans daarvoor een vergunning te krijgen), dat er niets anders opzit dan er nu en dan 'stiekem' heen te lopen als er geen vogelwachters zijn. Of op voorhand een proces-verbaal in te calculeren.

Historie wadlopen Rottumerplaat
Jarenlang is er met betrekking tot het wadlopen naar Rottumerplaat geen probleem geweest.

a. Omdat er weinig 'pionierende' wadlopers waren. Iedereen liep, al dan niet vergezeld van hordes toeristen, de bekende routes naar Ameland, Schiermonnikoog etc. en waagde zich niet aan de avontuurlijker en weinig belopen tochten. Op dit moment zijn er diverse wadlopers die zich wel tot deze tochten voelen aangetrokken. Zo is sinds vorig jaar augustus Texel-Vlieland 2x gelopen (waar bij je niet door verboden gebied komt) en dit voorjaar twee keer Rottumerplaat. Groepjes wadlopers proberen, voorlopig nog niet met succes, naar Borkum te lopen en enkele keren zijn wadlopers er in geslaagd over de buitendelta (dus door de Noordzee) van Baltrum naar Norderney te lopen.

b. Omdat Rottumerplaat op dit moment überhaupt te belopen is. Dikwijls de laatste 44 jaren (de eerste wadloopoversteek dateert van 1959) is de geul Boswad/Schild onder het eiland te diep gebleken om lopend te passeren. In 1972 kon je er door heen komen door over honderden meters tot je nek door het water te waden. In 1982 en 1983 toen ik zelf twee keer naar Rottumerplaat ben gelopen, kwam het water hooguit tot de knieën. In 1985 bleek er echter geen doorkomen aan. De laatste jaren is het met wat goede wil mogelijk lopend door het Boswad of het Schild te komen. In 2000 zijn drie groepjes wadlopers er in geslaagd Rottumerplaat lopend te bereiken.

c. Tot enkele jaren geleden was het mogelijk om tussen 1 september en 15 mei Rottumerplaat aan de zuidoostzijde te benaderen tot op ca. 100 meter zonder dat er sprake was van betreden van verboden gebied. Misschien naar aanleiding van de succesvolle oversteken in 2000 is in 2001 het beleid echter veranderd en is het gebied waar het hele jaar een betredingsverbod geldt behoorlijk groter geworden. De reden die werd opgegeven was dat er nu en dan 'bootjes droogvielen' in dit gebied, wat leidde tot verontrusting van de aanwezige zeehonden.

Nader onderzoek n.a.v. andere wadlooptocht naar Rottumerplaat
Overigens is naar aanleiding van een ander bericht op deze website een onderzoek gestart naar de beide wadlopers die op 23 maart jl. in één tij op en neer liepen naar Rottumerplaat en daar ca. twee minuten verbleven. Gezocht wordt nog naar getuigen van dit gebeuren. Als die zijn gevonden wordt mogelijk alsnog proces-verbaal opgemaakt. Hier wordt eens even energiek werk van gemaakt.

Toekomst
Ik voorzie dat er in de toekomst nog wel meer wadlopers het pad naar Rottumerplaat inslaan. En het eiland zullen bereiken. Met respect voor de zeehonden in het Schild. En met respect voor de broedvogelkolonies, waar je echt niet dwars doorheen hoeft te lopen. Of gaan we draconisch hoge straffen in het vooruitzicht stellen? De nu geverbaliseerden sluiten niet uit dat ze de zaak aan de rechter zullen voorleggen.

Lammert Kwant